Duchowy market. Jak rozpoznać mistrza?

Tylu mistrzów, co dzisiaj, dawno wśród nas nie było. Konkurencja jest niezwykle silna. Wobec tego mistrzowie sięgają po coraz bardziej rozpaczliwe chwyty, aby przyciągnąć do siebie uczniów. Każdy chce wyszarpać coś dla siebie, choć przez chwilę poczuć się mistrzem, poczuć się lepszym od innych. Nie bez znaczenia pozostaje również chęć zarobienia pieniędzy na duchowym prowadzeniu, w końcu z czegoś trzeba żyć.

Czasy sprzyjają mistrzowaniu, jako że poprawną politycznie stała się tendencja zrównywania wszystkiego. Zatem mistrzem może zostać dziś rzeczywiście każdy. Na dodatek – im większe ciśnienie równości, tym większe pragnienie „wybicia się”. Popyt na mistrzów również jest spory, tak więc warto próbować, a nuż się uda. Przecież każdy z nas już jest mistrzem. Ale tym bardziej należy udowodnić, że to ja jestem tym większym, tym bardziej słusznym i prawdziwym mistrzem…

Jeśli chcemy odnaleźć, czy rozpoznać mistrza, należałoby najpierw określić dyscyplinę mistrzostwa. Są bowiem mistrzowie w różnych dziedzinach: w sporcie, w manipulacji, w chlaniu alkoholu, w jedzeniu hamburgerów na czas, w zarabianiu pieniędzy, w chorowaniu, w uzdrawianiu itd. Nam, oczywiście, chodzi o „mistrzów duchowych”. I tu, w pewnym sensie, zaczynają się schody, ponieważ duchowość to pojęcie bardzo szerokie i dość enigmatyczne.

Dla jednych nie ma mistrzostwa duchowego bez materialnych sukcesów. To znaczy, że największy mistrz powinien żyć w luksusowym domu, być biznesmenem, obracać ogromnymi sumami pieniędzy, posiadać potężny majątek itd.

Dla drugich odwrotnie – mistrz nie ma prawa posiadać czegokolwiek, a pobieranie opłat za nauczanie jest równoznaczne z jego dyskwalifikacją.

Dla innych znowu miarą mistrzostwa będą wyłącznie tzw. moce duchowe. Najlepiej, aby mistrz potrafił coś zmaterializować, chociaż telepatią czy chodzeniem po wodzie również nie da się pogardzić. Niezwykle ceni się jasnowidzenie.

Uzdrawianie to także silny atut, jednak ryzykowny, bo jeśli mistrz kogoś nie uzdrowi, sypie się cała jego marka.

W ogóle to mistrz powinien być idealnie zdrowy, no chyba że nie do końca, bo na przykład może powinien trochę cierpieć?

A mięso? Z jednej strony nie wolno mu jeść mięsa, ale z drugiej mógłby od czasu do czasu je jadać, żeby się „nie przywiązywać”, prawda? To samo z alkoholem.

Te i inne wyobrażenia nie decydują o mistrzostwie, a jedynie o tym, kto ma większą szansę nas przekonać, przyciągnąć. Wyobrażenia o mistrzostwie duchowym odpowiadają wyobrażeniom o sednie i celu rozwoju duchowego.

Dlaczego rozwijamy się duchowo, dlaczego poszukujemy mistrzów?

Ponieważ chcemy zmienić coś w życiu, chcemy stać się szczęśliwsi, bogatsi, zdrowsi, chcemy wejść na jakiś „wyższy poziom”, doświadczyć czegoś niezwykłego, zdobyć władzę, zyskać przewagę itd. Tylko po co, skoro już jesteśmy doskonali? Toteż wiele osób plwa dziś na mistrzów, albo próbuje ich pouczać. Ale to znowu tylko po to, by stać się szczęśliwszym, bogatszym, zdrowszym, żeby wejść na „wyższy poziom”, zdobyć władzę, zyskać przewagę – jednym słowem: aby poczuć się mistrzem wywyższając się nad mistrza.

Czy da się jeszcze odnaleźć w tym bałaganie?

Faktem jest, że prawdziwi mistrzowie raczej nie szukają uczniów. Z prostego powodu: uczniowie sami do nich przychodzą. Ludzi przyciąga siła mentalna mistrza połączona z jego Miłością. Jeśli ktoś posiada dużo siły mentalnej, a nie ma w sobie Miłości, będzie przyciągał osoby z zaniżoną samooceną, będzie skutecznym manipulatorem lub przywódcą, jednak do niczego dobrego nie zaprowadzi. Niektórzy są przekonani, że Mistrz powinien okładać ucznia kijem. Tym proponuję wybrać na mistrza sadystę, najlepiej z łomem (jeszcze skuteczniejszy od kija). Inni uważają, jakoby mistrz zawsze musiał być milutki, bo inaczej nie ma w sobie Miłości. Nie da się ukryć, że umysł ludzki przyzwyczaił się na przestrzeni wieków do popadania w skrajności.

Mistrzowie z zasady nie prześcigają się w tworzeniu wymownych sloganów duchowych, stronią od efekciarstwa. Powiada się: „Ci którzy wiedzą – nie mówią; ci, którzy mówią – nie wiedzą”. Oczywiście, mistrzowie mówią, potrafią wręcz mówić godzinami i to w sposób hipnotyzujący. Na przykład, mistrzowie zen, którzy, wydawałoby się, powinni mieć niewiele do powiedzenia, prowadzą obszerne prelekcje na temat pustki umysłu. Prawdziwi mistrzowie filozofują, jednak zawsze jest to filozofia oświecająca, olśniewająca i owocna. Uprawiają dialektykę i bawią się paradoksami.

Mistrzowie mają różne style. Ogólnie rzecz biorąc są dość dziwni, jednak potrafią również przybrać postać zupełnie nie wyróżniającą się. Mistrzostwo duchowe, mówiąc najprościej, polega na pełnej swobodzie tworzenia we Wszechświecie. Im bardziej świadome tworzenie, tym bardziej zaawansowane mistrzostwo. Toteż jedni mistrzowie są bardziej zaawansowani, inni mniej.

Istnieją różne skale pomiaru mistrzostwa duchowego. Żadna z nich nie jest idealna, ponieważ nie sposób uwzględnić wszystkich możliwych aspektów duchowego rozwoju, trudno również precyzyjnie je zmierzyć. Niektórzy z mistrzów doprowadzili do perfekcji jedną technikę duchową, przez co ich rozwój nie przebiega optymalnie, tj. dostatecznie wszechstronnie.

Mistrzowie z reguły wiodą uporządkowane życie. Jednak skamieniałe wyobrażenia o duchowości i parareligijne schematy często powodują, że pozostają niespełnieni na pewnych płaszczyznach. Przykładowo – dość powszechny jest pogląd, jakoby rodzina odciągała od życia duchowego. W istocie jest wręcz przeciwnie – życie rodzinne to stan naturalny, a więc i najskuteczniejsza droga rozwoju.

Dlaczego wielu mistrzów nie zakłada rodzin? Wydaje się to też niezbyt korzystne z punktu widzenia rozwoju ludzkości, gdyż mistrzowie mogliby spłodzić wybitnie uduchowione potomstwo.

Tutaj trzeba uwzględnić skrajne skrócenie się długości życia człowieka w porównaniu z naszymi przyrodzonymi możliwościami. W wieku 70 lat większość z nas zaczyna niedołężnieć. Tymczasem w naturalnej skali rozwoju ciała 70 lat to granica najwcześniejszego dzieciństwa. Po siedemdziesiątce człowiek nadal jest dzieckiem, w wiek młodzieńczy wchodzi ok. 200 roku życia, by osiągnąć dorosłość około trzysetki. Potem od niego tylko zależy, jak długo potoczy się jego życie.

Skoro czas życia człowieka obecnie został skrócony do – liczmy minimalistycznie – 1/10, oczywistym staje się, że nie jest on w stanie przeżyć w jednym życiu wszystkiego, co zostało dla niego przewidziane w Boskim Planie, nie ma szansy przejść naturalnego cyklu rozwoju. Dlatego często dusza rozkłada sobie poszczególne etapy rozwoju na wcielenia. W jednym intensywnie oddaje się rodzinie, w innym życiu duchowemu, w następnym rozwija jakieś talenty praktyczne itd. To wiąże się także ze strategią duchową rodu. I tak na przykład jedna osoba z rodzeństwa dba o przedłużenie rodu, a druga nie zakłada rodziny, ale czuwa nad jego rozwojem duchowym.

W naturalnym cyklu życia człowiek najpierw doskonali się duchowo (przez co najmniej 300-400 lat), tak aby być gotowym na założenie rodziny. Następnie wychowuje swoje dzieci, potem wnuki, prawnuki, praprawnuki – tak do 7-9 pokoleń, albo też dłużej, jeśli zechce. Kiedy spełni się w życiu rodzinnym, najczęściej odchodzi w odległe miejsce, łączy się z Bogiem i osiąga Oświecenie. Może je osiągnąć także wśród rodziny.

Tu pokazuje się również inna niewesoła prawda o współczesnych czasach: większość ludzi zakładających rodziny tak naprawdę nie jest na to gotowa. Zresztą, nie jest to żadne odkrycie, a miarą niedojrzałości może być smutnie wysoka liczba nieszczęśliwych rodzin (można ją odnieść chociażby do liczby rozwodów).

A skoro jesteśmy przy rodzinie, to ten blog nie byłby tym blogiem, gdybym nie wspomniał o męskości i żeńskości. Mistrz to określenie mężczyzny. Żeńczyny, naturalnie, również osiągają mistrzostwo, wtedy stają się mistrzyniami. Mistrz i mistrzyni to dwie strony tego samego, męska i żeńska. Oboje dotarli do mistrzostwa, lecz przejawiają je inaczej. Nietrudno zauważyć, że dziś wiele żeńczyn próbuje stać się mistrzem. Naprawdę, nic dobrego z tego nie wynika, oprócz wzmacniania materialistycznych dążeń i nadymania pychy (warto przyjrzeć się temu i wyciągnąć wnioski). Z kolei niektórzy mężczyźni próbują iść drogą mistrzyni. To prowadzi do frustracji, degeneracji, życiowych i duchowych porażek.

Zauważ, że najbardziej cenionymi nauczycielami duchowymi cały czas pozostają mistrzowie. Mistrzynie właściwie nie nauczają. W tym tekście próbuję odpowiedzieć na pytanie: jak rozpoznać mistrza? Na temat mistrzyń należałoby napisać osobny artykuł.

Mistrz nie sili się na nic, nie udaje (chociaż może grać), jest pewny, jest spokojny, jest Słońcem, promienieje Miłością i Radością, przejawia prostotę i mądrość.

Żdan Borod

Orgonit po słowiańsku, czyli mocaryt

orgonit słowiański, czyli mocarytW ostatnich latach popularne stały się urządzenia nazywane „orgonitami”. Stanowią one dość ciekawe połączenie wykorzystania mocy kryształów i przekształceń elektromagnetycznych.

Ponieważ orgonity kojarzone są powszechnie z postacią Wilhelma Reicha, jednego z krzewicieli rewolucji seksualnej, wiele osób odrzuca je jako wynalazek sił ciemności. Sam orgonit nie został wymyślony przez Reicha, a przez znacznie mniej znanego Karla Hansa Welza, który opatentował go na początku lat 90., posługując się reichowską terminologią.

„Orgonit” to zatem nazwa zastrzeżona, zaś dla przyrządów budowanych przez ludzi nie posiadających do niej uprawnień należałoby znaleźć inną – na przykład „harmonizatory energetyczne” lub „przekształcacze mocy”. Osobiście uważam, że podobne urządzenia mogą przynieść wiele korzyści, o ile zostaną odpowiednio zbudowane. Chodzi o użycie jak najbardziej naturalnych i rodzimych surowców.

Uważanie „orgonitów” za narzędzie ciemnych sił jest w znacznej mierze słuszne. Są to urządzenia kumulujące dobrą energię, mówiąc najprościej – dodające człowiekowi sił życiowych i rozbudzające jego moce duchowe. Jednak człowiek swoją siłę życiową i duchową moc może ukierunkować w różny sposób. Najlepszym przykładem jest pozytywne myślenie, które kojarzy się głównie z Ameryką. Amerykanie wykorzystali pozytywne myślenie do budowy materialistycznej cywilizacji. Podobnie stało się z jogą, o czym wspomniałem w tekście o polaryzacji czakr.

„Orgonity” tworzy się zazwyczaj z żywicy epoksydowej oraz wydobywanych na skalę przemysłową minerałów. Już u podstaw takiego urządzenia leżą więc energie chciwości i egoizmu, związane z grabieżczą eksploatacją Matki Ziemi. I chociaż ostateczne oddziaływanie „orgonitu” zależy przede wszystkim od intencji budującego, czas skończyć z tym procederem.

„Orgonity” wykorzystują w swoim działaniu zjawisko absorpcji fal elektromagnetycznych, polaryzacji fali, właściwości piezoelektryczne kryształów oraz zdolności kamieni do niwelowania i transformacji negatywnych energii. Odpowiednio skonstruowany przyrząd działa na wielu poziomach, począwszy od rozpraszania smogu elektromagnetycznego i zwiększania ilości jonów ujemnych w powietrzu, przez oczyszczanie biopola i aury całego otoczenia, po wzmacnianie impulsów duchowych służących dokonywaniu korzystnych zmian w życiu.

Odtąd dla urządzeń budowanych popularną metodą będę używał nazwy „orgonit”, natomiast dla analogicznego urządzenia zbudowanego z czystych materiałów będę posługiwał się swojsko brzmiącą nazwą „mocaryt”.

Jak wspomniałem, w „orgonitach” najczęściej wykorzystywanym materiałem pochłaniającym fale elektromagnetyczne jest żywica epoksydowa. Użycie tego syntetyku to poważny błąd, bo chociaż z fizycznego punktu widzenia działa on bez zarzutu, to wnosi do otoczenia obcą energię. Przede wszystkim jednak masowa produkcja przyrządów zbudowanych z nienaturalnej żywicy prowadzi do powstania sporej ilości odpadów.

Idealną materią pochłaniającą promieniowanie elektromagnetyczne jest woda (dlatego jedzenie tak szybko podgrzewa się w mikrofali). W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonstruować mocaryt przy użyciu wody. Ponieważ jednak w budowie bardziej praktyczne okazują się ciała stałe, jako naturalną substancję poleca się wosk pszczeli. Mocaryt z wosku nie jest już taką ładną błyskotką jak „orgonit”, nie widać też, co zostało w nim zanurzone. Ale właśnie o to chodzi, aby przestać podchodzić do sprawy powierzchownie.

Wosk pszczeli kosztuje co prawda trochę więcej niż wspomniana popularna sztucznielizna, daje za to zupełnie inny poziom harmonii. Ta wydzielina świętych owadów sama w sobie stanowi błogosławieństwo dla człowieka, wprowadza do naszego pola informacyjnego ich wibracje. Mocaryt zbudowany na bazie wosku jest mniej trwały, podatny na pewne odkształcenia, lecz dzięki temu staje się również strukturą żywą i dynamiczną, o wiele skuteczniej przetwarzającą informację i co najważniejsze – łączącą nas z przyrodą.

Druga sprawa to kamienie (minerały), których używamy. Po przeczytaniu dostępnych w sieci porad dotyczących budowy „orgonitu” konstruktor wybiera się najczęściej do sklepu z kryształami.

Rola kryształów w „orgonicie” jest dwojaka. Po pierwsze: chodzi o kryształy kwarcu. Zazwyczaj pisze się o konieczności użycia kryształu górskiego jako podstawowego minerału, z czym nie do końca się zgadzam.

Kryształy kwarcu uważa się za niezbędne dla funkcjonowania „orgonitów” ze względu na ich silne właściwości piezoelektryczne, co decyduje o skuteczności w niwelowaniu szkodliwych promieniowań elektromagnetycznych. Kryształ górski jest rzeczywiście doskonałym piezoelektrykiem, ale świetne własności piezoelektryczne posiadają także inne kryształy kwarcu, na przykład krzemienie. Stopień ich piezoelektryczności przedstawia się różnie, co jednak bardzo łatwo sprawdzić: im większa zdolność kwarcu do wydawania iskry, tym silniejsze są jego zdolności piezoelektryczne.

Poza kwarcem bardzo dobrymi piezoelektrykami są turmaliny.

Przezroczysty kryształ, oczywiście, wzmacnia działanie „orgonitu”, ponieważ oprócz właściwości piezoelektrycznych posiada również właściwości piezooptyczne. W mocarycie również ma to znaczenie, mimo nieprzezroczystości wosku. Przezroczysty kwarc jest więc bardzo korzystny, jednak wcale nie konieczny.

Dlatego nie trzeba obkupować się w kryształy górskie, ametysty czy cytryny. Krzemień i inne odmiany kwarcu można łatwo odnaleźć w przyrodzie, chociażby wśród żwiru. Jeśli koniecznie chcemy umieścić w mocarycie przezroczysty kryształ kwarcu, to wystarczy jeden nieduży słupek, niezależnie od wielkości urządzenia.

Druga rola kryształów w „orgonicie” to transformacja, nazwijmy to, niefizycznych pasm energii. Kryształ górski, oczywiście, spełnia tę rolę znakomicie, lecz znowu nie jest niezastąpiony. W tym wypadku w ogóle nie musi to być kwarc, nie muszą to być też kamienie szlachetne, dlatego warto całkowicie puścić wodze intuicji i korzystać z różnych minerałów, jakie napotkamy w naturze – tych, których emanację odczuwamy jako dobrą dla siebie. Moc emitowana przez takie kamienie będzie dla nas dużo korzystniejsza, będzie też powiązana z naszą ojczystą ziemią. Tak zbudowany mocaryt działa zgodnie z naszą drogą życiową, z naszym miejscem na tym świecie. Przed zatopieniem kamieni w wosku warto zżyć się z nimi, zaprzyjaźnić, poznać je.

Ostatnim elementem „orgonitu” są metale. W przypadku mocarytu bynajmniej nie zachęcam do korzystania ze znalezionego złomu. Polecam użycie kawałków metalu, które towarzyszyły nam przez pewien czas i są w jakiś sposób nam bliskie, ale już nieprzydatne. Metal bazowy to żelazo, w mniejszym stopniu miedź, można wykorzystać także niepotrzebne elementy srebra i złota, na przykład kolczyki bez pary oraz inne metale, jeśli czujemy, że będą nam sprzyjać.

Mocaryt budujemy w radosnej atmosferze w czystym energetycznie pomieszczeniu. Uczucia panujące w czasie jego budowania, a zwłaszcza podczas zastygania wosku, będą miały ogromny wpływ na jego oddziaływanie. Warto wypełnić przestrzeń pogodnymi dźwiękami, umysł wzniosłymi myślami, a serce dobrymi uczuciami.

W ostatnim czasie wzrosło moje zainteresowanie kamieniami i mocarytami. Być może, ma to związek ze zwiększającą się ilością szkodliwych promieniowań, z czym w najbliższych latach, niestety, należy się liczyć. Ale to tylko przejściowe.

Udanych mocarytów i wszystkiego dobrego!

Żdan Borod

Maja w mai. Karmiczna matrioszka

mandala szesnastoramiennaMaja to w najogólniejszym znaczeniu Boska Iluzja, Boska Gra, Gra Miłości. Z tego samego źródłosłowu wywodzi się magia, samą maję również możemy nazwać Magią Życia.

Jeśli ktoś zdecydował się na kroczenie ścieżką religii, będzie to dla niego pojęcie negatywne, być może nawet utożsamiane z Szatanem. Coś, od czego należy się odciąć, aby wyzwolić się z więzów materii.

Podejście aryjskie jest oczywiście inne. Dusze Asów wcielają się, aby bawić się w tę grę, cieszyć się nią, poznać ją i osiągnąć w niej mistrzostwo.

Maja w pierwotnym, boskim wydaniu to czysta radość. To przebywanie wśród przyrody, obserwowanie, jak przejawia się w kosmosie Boska Moc, jak doskonale współdziałają siły jan i jin, rodząc coraz więcej życia. Sprawa zaczyna komplikować się, kiedy myśl ludzka odrywa się od tego pierwotnego Boskiego Zamysłu, kiedy intelekt uczy się analizować i kombinować, kiedy dochodzi do wniosku, że Boga dałoby się poprawić. Myślenie analityczne prowadzi do tworzenia sztucznych przedmiotów, do zastąpienia życia martwymi wytworami. Analiza to rozkład.

W ten sposób umysł ludzki coraz bardziej oddala się od radosnej, boskiej mai i zaczyna tworzyć własną maję, której dość radykalny już przejaw stanowi cywilizacja, jaką zbudowaliśmy. Tu rzeczywiście mamy do czynienia z dziełem szatańskim, gdzie radość zostaje wyparta przez doraźną przyjemność, mającą najczęściej charakter destruktywny. Ten szalony pęd donikąd wyraża się dobitnie w powszechnym obecnie przekonaniu, że „wszyscy kiedyś umrzemy”.

Żyjemy więc dziś nie tyle w mai, co w „mai w mai”. Ale na tym nie koniec. Okazuje się, że na tę egoistyczną maję można nakładać następne. Najprostszym przykładem jest świat wirtualny; kiedy gramy – czy to w jakąś strategię, FIFĘ czy inne SIM-sy, i zaczynamy utożsamiać się z cyfrowymi postaciami. To chwilowe wejście w kolejną maję, oderwaną już całkowicie od prawdziwego życia.

Dotąd mieliśmy wokół siebie maję w mai; chwilami żyło się lepiej, chwilami gorzej, kończyło się to wszystko śmiercią, ale co tam ugraliśmy, cośmy z tego wyszarpali, to nasze. I oto przyszedł rok 2020 i świat się zmienił. To już nie jest ta „poczciwa” maja drugiego stopnia. Stworzono silną, bardzo wyraźną warstwę następnej iluzji, nazywanej najczęściej „pandemią”. Ludzie zaczęli zachowywać się bardzo dziwnie. Noszą maski i rękawiczki, unikają się nawzajem, bunkrują się w domach. Perfekcyjna iluzja! Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich…

W piątek 21 grudnia 2012 roku nastąpiło przejście z Epoki Lisa do Epoki Wilka, z Epoki Mary do Epoki Welesa. Wówczas to każdy z nas, świadomie bądź nie, dokonał decydującego wyboru ścieżki, jaką będzie podążał. Być może, większość z nas nawet tego nie zauważyła (m.in. ja). Był to jednak szczególny punkt na drzewie światów alternatywnych. Część dusz wybrała drogę ewolucji, rozwoju, wzrastania ku Niebu, druga część zdecydowała się zejść jeszcze głębiej… w maję, choćby po granice piekła. Pozostała też znaczna część dusz niezdecydowanych, ponieważ we Wszechświecie panuje wolna wola.

W drugiej połowie grudnia 2019, dokładnie 7 lat po nastaniu Epoki Wilka, w światach równoległych znów dokonują się decydujące rozgałęzienia. Dusze, które siedem lat wcześniej wybrały drogę Ciemności, ulegają nowej iluzji. Jak widać, jest ich sporo. Natomiast dusze kroczące drogą Światła wychodzą z iluzji widząc, że czas na podejmowanie bardziej śmiałych kroków. Ponieważ nie będzie już tej starej „mai w mai”, w której można było jeszcze trochę się pobujać, pobawić w beztroski (no, może nie do końca) konsumpcjonizm, pohulać. Nagle okazało się, że pomysły sprawowania reżimu za pomocą technologii medycznej i cyfrowej wcale nie są tak odległe.

Zatem: wóz albo przewóz. A co z niezdecydowanymi? Większość z nich, niestety, prawdopodobnie dołączy do pierwszej grupy, zgodnie z regułą: jeżeli sam nie zadecydujesz, ktoś zrobi to za ciebie.

Tak wygląda matrioszka mai, karmiczna matrioszka. Maja ma bowiem swoje prawdziwe źródło w naszym umyśle. Doskonale czysty umysł tworzy czystą, boską, radosną maję.

Nasza karma to nasze podświadome i świadome intencje. Karma swoją strukturą przypomina bardzo grubą matrioszkę, jak napisała kiedyś pewna dziewczyna: to warstwy warstw i inne koronki. Oczyszczanie karmy to oczyszczanie intencji, to zdejmowanie kolejnych warstw tej matrioszki. Bo za pozornie dobrymi intencjami mogą ukrywać się intencje niezbyt czyste. Znacie zapewne ludzi, którzy „chcą dla wszystkich dobrze”. I zapewne wiecie, czym to się kończy, stąd powiedzenie: dobrymi chęciami piekło wybrukowane. To przykład dość transparentny, jednak wiele intencji może być zawoalowanych znacznie sprytniej.

To, co dzieje się dokoła nas, jest odzwierciedleniem matrioszek w naszych umysłach. Jaka karma, taka maja. Przyszedł czas na porządki i wychodzenie z matrioszkowych skorup. Co będzie dalej? Jak widać, zakrywanie i odkrywanie matrioszki działa w cyklu 7-letnim.

Wszystkiego dobrego! Radosnej mai dla wszystkich!

Żdan Borod

Różnica między polaryzacją a separacją: życie jak magnes

magnes i pole magnetycznePowyżej widzicie schematyczne przedstawienie magnesu sztabkowego oraz pola magnetycznego.

Chociaż można przeprowadzić wyraźną granicę między jego połowami, magnes stanowi całość, w której jeden biegun płynnie przechodzi w drugi.

Następuje nieustanny ruch energii między jedną połową a drugą.

Tu należy podkreślić, iż wymiana energii dokonuje się właśnie między połowami, a nie tylko biegunami (krańcami) magnesu.

Jeśli przepołowimy magnes, każda z połówek stanie się samodzielnym, dwubiegunowym magnesem.

Jakkolwiek człowiek jest istotą o wiele bardziej złożoną niż magnes, na jego przykładzie można znakomicie wytłumaczyć kwestię polaryzacji płci (to w gruncie rzeczy masło maślane, ponieważ zarówno słowo „płeć” jak i „polaryzacja” pochodzą od „pół”).

Przyjmijmy symbolicznie, że mężczyzna to czerwona połowa magnesu, a niebieska to żeńczyna.

Mamy przeto połączone ze sobą dwie połowy: nie przyspawane czy przyklejone, tworzące spójną całość, ciągłość. Energia przepływa tu harmonijnie, żywo i swobodnie. Tak to dawniej wyglądało u ludzi. Zwłaszcza w czasach, kiedy żyliśmy bezpośrednio w przyrodzie, ale i jeszcze długo potem, gdy zaczęliśmy tworzyć narzędzia, ubrania i domy, mężczyzna i kobieta stanowili nierozłączną jedność, przedziwne, doskonałe połączenie przeciwieństw.

Taki stan nazywa się polaryzacją.

Wraz z obniżaniem się świadomości ludzi polaryzacja stopniowo przechodziła w separację, czyli oddzielenie, rozerwanie połówek.

Pierwszym krokiem do takiego stanu jest koncentracja na biegunach (skrajnościach). Za głupotę należy uznać stwierdzenie, iż mężczyzna i kobieta są jak dwa bieguny. Jeśli wyobrazimy sobie, że jesteśmy biegunami, a resztą magnesu już nie, powstaje między nami dystans całej długości magnesu. Nie ma już połówek i nie ma też bezpośredniego połączenia między mężczyzną a żeńczyną. Przepływ energii jest wtedy niepełny, a właściwie fragmentaryczny, ograniczony do ekstremów. To sprowadzenie relacji męsko-żeńskich do samca i samicy, nawet nie (bo samiec i samica to przyroda): do poziomu relacji demonicznych, wyszarpywania z siebie energii.

Postrzeganie męskości i żeńskości jako biegunów spowodowało wytworzenie się stereotypów na temat płci. Te stereotypy nie łączą mężczyzny i żeńczyny, lecz oddzielają ich od siebie. To całkowite spłycenie relacji męsko-żeńskich bazujące na nie naturalnych, a sztucznych, wymyślonych różnicach między płciami. Bardzo dobrym przykładem jest przytaczane przeze mnie z uporem maniaka ścinanie włosów przez mężczyzn i nieścinanie ich przez kobiety. To nie jest naturalna różnica, bo włosy z natury u obu płci rosną długie. Ten przykład zresztą tym dobitniej obrazuje oddzielenie, że włosy są istotnie przekaźnikami służącymi m.in. do nawiązywania i utrzymywania silnej relacji między ludźmi.

Nieco inaczej ma się sprawa z tradycyjnym ubiorem, tj, spodniami i spódnicą; ponieważ stroje te wywodzą się z jeszcze z czasów, kiedy ludzie dobrze czuli swoją energię. Spódnica dopasowana została do energetyki żeńskiej, a spodnie do męskiej. Ale jeśli pominiemy aspekty energetyczne i zredukujemy ubiór do wytworu materialnego, to znowu mamy do czynienia z odseparowywaniem płci od siebie. Dlatego samo zakładanie spódnic nic nie da (w sprawie odrodzenia udanych relacji). Część zagorzałych feministek (zwolenniczek odseparowania płci) chętnie zakłada długie spódnice, podkreślając swoją kobiecość. I co? I nic, nie prowadzi to ich do prawdy. Dzieje ludzkości znają mnóstwo przypadków kobiet ubierających się tradycyjnie, które zniszczyły swoich mężczyzn. Dobro wypływa przede wszystkim ze Świadomości.

Stąd odejście od przyrody i rozwój tzw. cywilizacji bezpośrednio wiąże się z oddzieleniem płci od siebie – powoduje wytwarzanie sztucznych i destruktywnych różnic między płciami (rozdźwięku), a zanik różnic naturalnych, harmonijnych i konstruktywnych.

Tak zatem to wyglądało: ludzie odchodząc od duchowego pojmowania rzeczywistości coraz bardziej spłycali różnice między mężczyzną a żeńczyną, aż wreszcie zostały z nich same bieguny. Wtedy magnes pękł na pół. Każda z połówek stała się samodzielnym magnesem i różnią się teraz tylko kolorami, czysto powierzchownie. Czasem się przyciągają, czasem odpychają i takie to hocki-klocki.

Część przekazów reklamujących się jako tradycyjne i „słowiańskie” propaguje w rzeczywistości miękki, zawoalowany model separacji, oparty na subtelnych manipulacjach zamiast czystej miłości. Z pozoru może się to wydawać polaryzacją, albo przynajmniej jej zalążkiem, szczególnie dla człowieka mniej lub bardziej zdezorientowanego, co niestety stanowi dziś normę.

Teoretycznie mniejszy stopień separacji może zdawać się zmniejszeniem dystansu i tym samym drogą do polaryzacji. Moim zdaniem to tak nie działa, ponieważ praktyki separacyjne, jakie by nie były, oparte są na błędnych założeniach, złych fundamentach. To próba przemycenia lisich zasad do Epoki Wilka. Ja się w to nie bawię. Należy od razu tworzyć całość i jedność, żyć z miłością, nawet jeśli nie od razu udaje się idealnie. W lisich praktykach jest odwrotnie: wygląda to od początku spektakularnie, tyle że to tylko piękna wydmuszka.

Mężczyzna jest jan, żeńczyna jin – albo odwrotnie, jeśli spojrzeć na energetykę. Jan i jin to nie bieguny, to połowy przechodzące jedna w drugą. Na płaszczyźnie fizycznej mężczyzna jest czerwoną połówką, a na energetycznej niebieską. Tak z grubsza rzecz ujmując, bo w szczegółach wygląda to różnie, zwłaszcza że w rzeczywistości nie ma ścisłej granicy między płaszczyzną fizyczną i energetyczną (przechodzą one w siebie jak bieguny magnesu). Można by powiedzieć, że tam, gdzie mężczyzna jest jan, żeńczyna jest jin i odwrotnie; pod warunkiem, że nie myślimy wyłącznie kategoriami biegunów.

Bo życie to nie biegunowość, życie to polaryzacja.

Żdan Borod

Nie okaleczajcie chłopców, pozwólcie im na rozwój

Mandala szesnastoramienna. Autor: Żdan BorodJakież to może być słowiańskie odrodzenie, kiedy oglądamy zdjęcia z pięknych osad rodowych, drewniane domy, wspaniałe sady i ogrody, a w nich ostrzyżonych chłopców?

To nie tyle słowiańskie odrodzenie czy odbudowa Rodu, co jedynie pewien krok ku Matce Przyrodzie, ucieczka od zgiełku miejskiego, dostęp do lepszej żywności, zainteresowanie rodzimą tradycją itd. To sporo. Niemniej podstawowe intencje pozostały niezmienione, dlatego perspektywy i skuteczność takiego odrodzenia stoją pod znakiem zapytania.

Chłopiec jest nadzieją Rodu, ponieważ to on będzie w przyszłości Ród prowadził. I teraz bierze się takiego chłopca i okalecza, obcinając mu włosy, bo tak się przyjęło. Nie ma tu mowy o żadnej wyższej świadomości, o żadnej głębszej przemianie w duszy człowieka, jeśli nie stać go nawet na refleksję nad tym prostym faktem. Nie ma też sensu robić sobie nadziei na pogłębienie więzi z przyrodą, skoro ignoruje się znaczenie włosów dla człowieka.

Zabieg obcinania włosów różni się od kastracji faktem braku bólu i szybkiej regeneracji włosów. Negatywne skutki tych dwóch operacji są jednak jak najbardziej porównywalne, tyle że ścięcie włosów wiąże się bezpośrednio z zaburzeniami w wyższej sferze świadomości, a nie w niższej (instynkcie). Człowiek z obciętymi włosami nie rozwija się prawidłowo. Rozwój dziewczynek postępuje zazwyczaj szybciej ze względu na fakt, że pozwala im się na noszenie długich włosów. Włosy są bezpośrednio powiązane z mózgiem, ich kondycja koresponduje z pracą przysadki i szyszynki. Swobodny wzrost włosów warunkuje swobodne kształtowanie się osobowości. Im wcześniej dochodzi do przycinania włosów, tym większe spustoszenie sieje ono w umyśle dziecka, pozbawionego subtelnych impulsów informacyjnych.

Łysienie typu męskiego, które obecnie dosięga średnio co drugiego mężczyznę, tłumaczy się zbyt dużą ilością agresywnego dihydrotestosteronu, co spowodowane jest nadaktywnością enzymu 5-alfa-reduktazy. To prawidłowe, fizjologiczne wyjaśnienie tego zjawiska. Każde zjawisko fizjologiczne ma natomiast swoje podłoże psychologiczne, każda choroba ma źródło w umyśle. Warto zauważyć, że łysienie androgenowe najbardziej rozpowszechnione jest w Europie i USA, a przybierało na sile wraz z rozwojem cywilizacji. Duchową przyczyną powszechnego łysienia mężczyzn jest praktykowane od wieków strzyżenie chłopców i związane z tym obniżenie świadomości. Włosy od dziecka nie spełniają swojej naturalnej funkcji, jaką jest przewodzenie informacji (m. in. z otoczenia). Nieużywany narząd zanika i w ten sposób dochodzi do osłabienia i zaniku włosów u męskiej populacji. Naturalnie, nie każdy strzyżony od dziecka mężczyzna łysieje, to proces o charakterze ewolucyjnym, postępujący na przestrzeni pokoleń. W państwach azjatyckich, np. w Chinach, Japonii, Korei, Malezji, nie dotkniętych masową chrystianizacją, włosy u mężczyzn nie były rygorystycznie skracane – problem łysienia męskiego jest tam procentowo o połowę mniejszy. U rdzennych plemion Ameryki, gdzie długie włosy u chłopców od zawsze były czymś oczywistym, łysienie typu męskiego nie występuje w ogóle.

Włosy odpowiadają także za łączność międzyludzką. Kryzys relacji ojcowsko-synowskich, jaki obserwujemy od wielu lat (jeśli nie wieków), to również wynik okaleczania chłopców i mężczyzn. Z mamą łatwiej nawiązać dobre relacje, ponieważ ojciec został pozbawiony narzędzi potrzebnych do tworzenia więzi rodzinnych. Spowodowało to odsunięcie mężczyzn od spraw rodziny i wychowania, czego dopełniły spustoszenia wśród męskiej populacji dokonane przez wielkie wojny ubiegłego stulecia.

Ponadto włosy wiążą się z szyszynką, a szyszynka z intuicją. Dziś mówi się tylko o „kobiecej intuicji”. A jak mężczyzna ma prowadzić Ród bez korzystania z intuicji? Żeńska intuicja różni się od męskiej. Dawniej mężczyźni używali swojej intuicji do męskich działań związanych ze sprawami narodu, używali jej w terenie, w celach obronnych itd. Mężczyzna, jak najbardziej, powinien korzystać z intuicji żony, ale bez intuicji własnej skazany zostaje na dezorientację. Redukowanie włosów spowodowało znaczne osłabienie intuicji u mężczyzn oraz wpłynęło na rozplenienie się „gruboskórności” jako męskiej cechy. W rzeczywistości jest to cecha człowieka otępiałego, odciętego od informacji. Wrażliwość to zdolność do ich odbierania.

Ścięte włosy oznaczają poddaństwo. Zwyczaj skracania włosów u mężczyzn (a także golenia zarostu) pojawił się na naszych ziemiach po zapanowaniu chrześcijaństwa. Znamiennym jest zezwolenie na nieskrępowany wzrost włosów u kobiet. Chrześcijaństwo to wiara matriarchalna, kult księżycowy zaprowadzony w miejsce kultu Słońca. W ciągu dziesięciu wieków doszło do dekonstrukcji resztek systemu patriarchalnego i rozpowszechnienia się tego, co mamy obecnie.

Pojęcie patriarchatu wywołuje dziś alergię, ale to kolejna oznaka nieświadomości i ignorancji. Jeśli weźmiemy pod uwagę oczywisty fakt, że męska siła jest siłą przewodzącą i prowadzącą, a żeńska ulegającą i zachowawczą, wtedy wątpliwości dotyczące patriarchatu i matriarchatu tracą rację bytu. W gruncie rzeczy nie istnieje coś takiego, jak matriarchat; kiedy siła żeńska próbuje grać męską, czyli przewodzić, dochodzi do pomieszania: przestaje istnieć męskie i żeńskie. Taki sam skutek powoduje tzw. równouprawnienie („ani patriarchat, ani matriarchat”). Istnieją więc relacje naturalne (które można określić jako patriarchalne) oraz relacje nienaturalne, które wywołują chaos.

Oczywiście, pozostaje jeszcze kwestia praktycznej realizacji stosunków patriarchalnych. Możemy spotkać się z różnymi wizjami takich relacji. Jak na mój gust, wiele z przekazów, które według autorów odnoszą się do dawnych stosunków męsko-żeńskich, cały czas nosi znamiona zawoalowanego niewolnictwa, a ostrzyżone głowy prelegentów i ich synów zdają się to doskonale obrazować.

Jakkolwiek nieprzyjemnie to zabrzmi, część z powstających osad rodowych może okazać się hodowlami dorodnych niewolników. Wydajny niewolnik jest silny, dobrze (naturalnie) się odżywia, ma pewne zasady moralne, które trzymają go w ryzach. Delegowanie części stada bliżej natury, tak by się zregenerowało i wydobrzało, jest jak najbardziej w planie ciemnych sił.

Powoli także w Polsce powstają osady inspirowane ideami zawartymi w książkach o syberyjskiej Anastazji. Idzie to pomału, a to dlatego, że przekazy Anastazji nie wystarczą do stworzenia silnej społeczności. Nie wystarczą, ponieważ reprezentują energię żeńską, a owoce wydaje tylko współdziałanie dwóch energii. Problem w tym, że męskie przekazy nie cieszą się już taką popularnością, nie są już tak słodkie, jak słowa Anastazji. Jako taki posłuch znajdują jeszcze wywody delikatniejszych czy bardziej umiarkowanych mężczyzn, najczęściej ostrzyżonych i ogolonych, jak Oleg Gadecki czy Luczis Pustota (których zresztą bardzo szanuję). Inni uważani są za fanatyków, więc budzą obawy i niechęć (tu z kolei przykład Aleksieja Trehlebowa i Grigorija Lewszunowa). Jeśli do osad anastazjowych nie trafi męska energia duchowa, nic się z nich nie urodzi. Życzę im jak najlepiej, ale to przecież jasne jak słońce.

Wiedza o znaczeniu włosów jest zatem ignorowana po trochu z powodu strachu przed męską mocą,  po trochu z powodu własnego „widzimisię”, a spotyka się również teksty (np. Julii Bożenowej) mówiące o tym, jakoby ścinanie włosów sprzyjało męskiej energii. Pogląd taki prawdopodobnie wywodzi się od prawosławnych starowierców, którzy zachowali dużo dawnej, słowiańskiej wiedzy. Jednak u nich ścinanie włosów mężczyznom to konieczność wynikająca z religijnej (poddańczej) natury chrześcijaństwa.

Nie zamierzam siać defetyzmu. Wstaje już Dzień Swaroga i odrodzenie ludzkości, tak czy owak, nastąpi, a powrót do przyrody stanowi jeden z jego fundamentów. Dzień i noc nastają i mijają, lecz można je przeżywać w różny sposób. Ostatnią Noc Swaroga przeszliśmy, mimo wszystko, dość łagodnie. Tak samo będzie z Dniem Swaroga. On po prostu nastaje, a jak go przeżyjemy, to już zależy od nas. Wzrost świadomości ludzi dokona się, przy czym może nabrać większego lub mniejszego rozmachu.

Obraz zdrowych, właściwych relacji patriarchalnych każdy tworzy sam, nie ma jedynej słusznej sztancy dobrego, słowiańskiego związku (to byłaby najprostsza droga do niewolnictwa). Są pewne naczelne prawa, uniwersalia, które należy realizować indywidualnie, zależnie od własnej osobowości. Diabeł tkwi w szczegółach. Włosy i broda to tylko szczegół, prawda?

Żdan Borod

Wedruski romantyzm, boskie połówki, skutki przywiązania, potęga Miłości

Kupała, mandala słowiańska, autor: Żdan BorodŚwięto Kupały za pasem, toteż będzie dziś o miłości (tej przez małe i duże M). Punktem wyjścia jest natomiast niezbyt miłosne zjawisko: wojna.

Wiele źródeł mówiących o życiu naszych Przodków wspomina o żeńczynach walczących z wrogiem. Obrazy tej walki są różne, lecz wynika z nich, że dawne Słowianki znały rzemiosło wojenne.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na jakąś lisią robotę. Żeńczyny chwytające za miecz to przecież podstawowe zaprzeczenie ról męskich i żeńskich (wojowniczość to cecha typowo męska).

Sądzę jednak, że nie chodzi tu o fałszywe przekazy mające nas zwodzić. Co warto zauważyć, wszystkie (przynajmniej te znane mi) opowieści o walczących żeńczynach dotyczą ostatnich lat trwania kultury słowiańskiej.

Z najdłuższym, a zarazem najbardziej radykalnym opisem wojujących żeńczyn spotkałem się za sprawą tłumaczenia książki Aleksandra Sawrasowa Kultura i okultyzm (ze strony Wiedza od Przodków z dolmen, którą polecam). Fragment nosi tytuł: Wieczność dwojga nierozłącznych serc. To przekazana autorowi relacja jednego z wodzów legionów rzymskich ze starcia z Wedrusami. Jej fragment:

Dochodziła ledwo słyszalna pieśń i muzyka. Kobiety (one były w większości) razem z mężczyznami (ich było dużo mniej) bez strachu a nawet z jakimś entuzjazmem, bardzo umiejętnie radziły sobie ze wszelkimi subtelnościami wojennej sztuki, chłodno i rozważnie wiodły bój z moimi żołnierzami.

W dalszej części tekstu wyjaśnia się, że żenczyny ruszyły do boju razem z mężczyznami, gdyż łączyła ich z nimi nierozerwalna więź miłości:

Oni nie mogli rozstać się nawet na minutę. Tak, nie mogli. Bólem nie do wytrzymania, dosłownie bólem nie do wytrzymania napełniały się ich dusze i wyszli oni na obronę swoich wsi i swojej ziemi razem, tak jak i wiele innych par, dlatego że nie mogli znieść rozstania.

Ta na wskroś idealistyczna wizja relacji męsko-żeńskich przedstawiona w książkach Sawrasowa, podobnie jak w książkach Władimira Megre, jest swoistym objawieniem. Epifaniczne połączenie miłości ludzkiej i boskiej to nowa jakość w duchowości.

Przyzwyczailiśmy się raczej do traktowania „ziemskiej miłości”, uczuć między mężczyzną i żeńczyną, jako czegoś „niższego”, oznaki przywiązania, od którego należałoby się uwalniać (w imię duchowej ewolucji). Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przywiązanie skłoniło wedruskie żeńczyny do zajęcia się walką – może kryć się w tym sporo prawdy.

Fakt, że ukochani nie mogli rozstać się choćby na minutę, jest piękny. Mnie, jako człowieka o romantycznej duszy, takie słowa napełniają jedynie zachwytem. To także optymistyczna opozycja wobec dość mocno rozpowszechnionego dziś egoizmu: jednostek, które „potrzebują tylko siebie”. Dla niektórych ma to być oznaką wysokiego poziomu rozwoju duchowego – oświecenie to faktycznie brak potrzeb. W takie zaułki wpada się próbując pojąć oświecenie intelektualnie (czyli przez ego).

Ale faktem jest też, że przywiązanie przynosi stratę i śmierć – można powiedzieć, że zostało to wręcz udowodnione naukowo (empirycznie). Romantyczna kraina Wedrusów zginęła, przytoczona powyżej relacja kończy się śmiercią pary zakochanych, Wszejasława i Lubawy.

Moim zdaniem nie ma sprzeczności między miłością ludzką i boską. Oczywiście, że nie ma sprzeczności, to byłby absurd. W pewnym momencie miłość ludzka wzięła u Wedrusów górę nad Miłością boską i doszło do poważnego zaburzenia równowagi. Nie znaczy to, że Werdusowie odwrócili się od Boga, czy o Nim zapomnieli. Niemniej równowaga została zaburzona.

Zakochanie może obrać trzy kierunki: do góry, w dół, a może też krążyć w środku. W naszych czasach najczęściej zmierza ku dołowi: ludzie poznają się, zakochują w sobie i dość szybko zaczynają zajmować się seksem (fizycznym). To droga w dół, do genitaliów, królestwa instynktów. I takie zakochanie prędko schodzi jeszcze niżej, zostaje uziemione i pogrzebane. Z tego powodu dzisiejsze relacje trwają krótko, a jeśli nawet przeradzają się w dłuższy związek, to niechybnie pojawia się w nich marazm.

Bliskość cielesna może służyć wznoszeniu do góry, jeżeli stosuje się podejście tantryczne, lecz wymaga to uwagi i rozwagi. Zakochanie wzniesione ku górze dodaje człowiekowi skrzydeł, może otworzyć w nim wyższe postrzeganie rzeczywistości, budzić niesamowite moce duchowe itd.

U późnych Wedrusów energia zakochania krążyła w środku, pozostawała na poziomie serca. Taki stan nie może trwać długo, w naturze nie istnieje stagnacja. Kumulowanie ludzkiej miłości na poziomie serca (bez sublimacji do Miłości) prowadzi do silnego przywiązania, a silne przywiązanie skutkuje śmiercią. I wtedy dopiero, po śmierci, miłość unosi się do nieba, wraz z duszami zakochanych.

Zatrzymywanie energii w środku, w sercu, charakterystyczne jest dla tzw. połówek (to znaczy, zostaje u nich doprowadzone do skrajności). W przytoczonym tekście Aleksandra Sawrasowa pojawia się nawet słowo „połówka”. Jeśli w naszym życiu pojawia się nasza prawdziwa, absolutna, boska połówka, może to oznaczać dwie rzeczy: albo oświecenie, albo śmierć. Tak, wóz albo przewóz. Jeśli połówki spotykają się zbyt wcześnie – zakochani giną. Dzieje się tak, ponieważ zatrzymana zostaje ewolucja duchowa. To jakby „przedwczesne oświecenie”, jakby zerwać niedojrzały owoc albo otworzyć kokon przed czasem. Dusza na nieodpowiednim poziomie rozwoju nie poradzi sobie z tym. To ogromny (bardzo przyjemny) szok energetyczny – u zbyt młodej duszy działa on podobnie jak narkotyk. Dusza taka zapomina o całym świecie, liczy się tylko przebywanie z drugą połówką.

Wśród Wedrusów w pewnym momencie zaczęło się wcielać wiele takich połówek. Można by więc powiedzieć, że inkarnacja dużej ilości połówek doprowadziła do upadku Słowiańszczyzny, ale można i ująć sprawę odwrotnie: kres Słowiańszczyzny (związany z Nocą Swaroga) stanowił doskonałą okazję dla dusz chcących doświadczyć przedwczesnego zbliżenia z połówkami. Wszystko jest połączone i zapętlone, przyczyna przechodzi w skutek i skutek w przyczynę, jan przechodzi w jin i odwrotnie.

Upadek rodzimej kultury słowiańskiej był elementem naturalnych cyklów kosmicznych. Cykle te są w naszym wszechświecie naturalne, ale oczywiście ludzkość może je przechodzić w różny sposób. Kalijuga może być ostrzejsza lub łagodniejsza, tak jak bardziej lub mniej surowa może być zima: to zależy, co ludzie sobie wybiorą, co na siebie sprowadzą, co sobie wykreują.

I wszystkie przyczyny także są ze sobą połączone. Bo i zajmowanie się żeńczyn sztuką wojenną prowadzi do upadku, do utraty u nich żeńskiej (ochronnej) energii, a męskiej u mężczyzn. Tak jak wspomniałem na początku: wojujące żeńczyny pojawiają się wśród Słowian tylko w momentach bliskich zagłady. To świadczy poniekąd też o tym, że mężczyźni są wtedy osłabieni i nie potrafią sami obronić ojczyzny: potrzebują niejako wsparcia (fizycznego) kobiet. A to, w grunice rzeczy, tylko pogarsza sytuację, lecz cóż począć: błędne koło przyczyny i skutku już ruszyło.

Z tekstu Sawrasowa można również wyciągnąć inne wnioski. Skoro żeńczyny poszły w bój za swoimi mężami, a jednocześnie stanowiły zdecydowaną większość, to najwyraźniej u Wedrusów standardem było wielożeństwo. Mnie to nie dziwi, jakkolwiek wydaje się kłócić ze wspomnianym idealizmem. Przez wieki chrześcijaństwa tak silnie wpojono nam jedyny słuszny wzorzec jednożeństwa, że poligynia budzi dziś zgorszenie.

Z jedno- i wielożeństwem jest trochę tak, jak z jedno- i wielobóstwem. Wiara dawnych Słowian nie była ani jednym, ani drugim. Nie było u nich programowego monoteizmu, ale i współczesne wyobrażenie o pogańskim wielobóstwie jako opozycji do jedynobóstwa zakrawa na przekłamanie. Nie ma sprzeczności między jednością a wielością („jedność w wielości”).

Kiedyś żartowałem sobie, że w serii książek o Anastazji również przedstawiono związek poliginiczny, bo przecież Anastazja związała się z Władimirem wiedząc, iż jest żonaty. I w „Anastazji”, i w „Dolmenach”, wielożeństwo ukryte zostało między wierszami, ponieważ wyrażone w sposób otwarty nigdy nie zyskałoby akceptacji, cały przekaz zmarnowałby się.

Żeńczyny: nie bójcie się wielożeństwa. Owszem, jednożeństwo też jest właściwe. Skoro przed oświeceniem łączymy się z idealnymi połówkami, to znaczy, że doświadczamy wtedy relacji monogamicznej: połowy są przecież tylko dwie. Ale, tak czy owak, nie przywłaszczajcie sobie mężczyzny. Bo mężczyzną i tak powinnyście się dzielić: jeśli nie z innymi żeńczynami, to z narodem i ojczyzną. Świat mężczyzny nie ogranicza się do rodziny – to także cały naród, ojczyzna, Galaktyka: cały świat zewnętrzny.

Walczące żeńczyny mogą przywodzić na myśl walkirie z naszej mitologii. Walkirie rzadko stawały do walki, włócznie i tarcze nosiły bardziej dla ozdoby. Jednocześnie pojawiają się jako zwiastun problemów miłosnych i rodzinnych. Mitologiczne relacje pełne są napięć, konfliktów i intryg.

Jakie czasy, taka mitologia. W mitologii greckiej i rzymskiej sprawy wyglądają przecież jeszcze gorzej. To wszystko przestrogi przeznaczone na Epokę Lisa. Bo gdybyśmy mieli stawać się takimi bogami, co to się kłócą, knują i trują, to ja dziękuję za taką boskość. Podobnie rzecz ma się ze słowiańskimi bajkami: to bajki na Epokę Lisa. Mamy w tych bajkach i ustrój feudalny, i głupich carów, dzieją się tam różne dziwne, czasem straszne rzeczy, ale ostatecznie wszystko kończy się dobrze, a po drodze dostajemy cenne wskazówki.

Dla nas najwyższy obraz żeńczyny to obraz Łady, Bogurodzicy. Widział ktoś Ładę z mieczem?

Żeńczyny mogą, a nawet powinny bronić ojczyzny. Tyle, że nie mieczem, ani karabinem. To niweczenie ich żeńskiej mocy. Marny tego sens. Przecież żeńczyny ostatnich Wedrusów, miast machać żelazem, mogłyby ochraniać swoich mężczyzn energetycznie. Swtorzyć im taki krąg ochronny, taką energetyczną zbroję, że nic ich nie tknie. No właśnie, tylko to przywiązanie. Miłość chroni, miłość to najdoskonalsza tarcza. Kiedy jednak przemienia się w przywiązanie – traci swoje subtelne, ochronne właściwości. Staje się zbyt gęsta, zbyt ciężka. I wtedy w ruch musi pójść żelazo.

Miłość to najlepsza ochrona i mężczyzna pełen Miłości też nie potrzebuje miecza i żadnej innej broni. Może go oczywiście gdzieś tam sobie trzymać dla ozdoby. Istnieją bezkontaktowe sztuki walki, a jeszcze skuteczniejsza jest Miłość. Ta boska, przez duże „M”. Dobrze opisano to w znanej książce „Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu”. Mistrzowie zostali zaatakowani przez uzbrojoną po zęby armię bandytów. Naturalnie, mistrzom nic się nie stało. Bandyci zaś wyszli z pojedynku zmasakrowani, chociaż mistrzowie nie kiwnęli palcem. Ale mistrzowie potem ich wyleczyli. Nie wierzysz? To w co wierzysz?

Ja wierzę w Miłość.

Żdan Borod

Jaggi Vasudev: Dlaczego guru noszą brody?

Sadhguru Jaggi Vasudev. Źródło: www.isha.sadhguru.orgPytanie: Dlaczego tak wielu nauczycieli duchowych nosi brody? Czy to element kreowania wizerunku?

Sadhguru: Sądzę, że jesteście już wystarczająco duzi, by to wiedzieć: broda rośnie nie tylko guru, ale wszystkim mężczyznom, naprawdę. Uwierzcie mi, tak właśnie jest. Lecz oni wyrabiają z nią różne dziwne rzeczy. Musielibyście zapytać ich: po co to robią? Żadna część ludzkiego ciała nie istnieje bez celu, prawda? Każda z nich, łącznie ze śledzioną, ma swoje uzasadnienie. Tak więc: natura nie daje niczego bez przyczyny. Jeśli spytacie mężczyzn, dlaczego właściwie usuwają brodę – nie będą do końca wiedzieli.

Kiedy do Indii przybyli Brytyjczycy, każdy mężczyzna nosił brodę, albo przynajmniej wąsy. Dziś, gdy popatrzysz na ulice Bombaju, widzisz samych „muchmunda”. Oni naśladują ludzi, którzy przyszli i zaczęli nimi rządzić, ponieważ ten, kto tobą rządzi, stanowi symbol władzy.

Osiągając pewien poziom wrażliwości zaczynasz pojmować, że wszystko w twoim ciele posiada swoje znaczenie. Powiecie: to tylko moda. Powinniście zatem zrozumieć, że jedyny powód, dla którego przycinacie włosy w rozmaite wzory, to brak bólu. Jeżeli nie czulibyście bólu w nosie – w imię mody moglibyście wycinać w nim dowolne formy. Nawet pomimo bólu ludzie przebijają go dziś w wielu miejscach. Gdyby nie ból w ciele, być może wyjęliby na zewnątrz jelita i chodzili tak po ulicy?

Obecnie większość istot ludzkich nie jest dostatecznie świadoma, ich inteligencja nie wystarczyłaby, aby ich uchronić, gdyby nie ból. Wyłącznie ból trzyma ich w jednym kawałku. Inaczej rozczłonkowaliby siebie i trzymali jedną rękę tutaj, a drugą tutaj. Wyczynialiby wszelkie możliwe szaleństwa. Przed tym chroni ich ból, nie inteligencja. Kiedy inteligencja i wrażliwość wzrastają, człowiek coraz bardziej interesuje się tym, kim jest wewnątrz, czego doświadcza i jak może postrzegać więcej. Nie skupia się już tak bardzo na wyglądzie.

Chociaż i pod tym względem broda ma swoje zalety. Jeśli przez dziesięć lat nie używałbym lustra – wyglądałbym cały czas tak samo. Tym, którzy golą brody – wystarczy jeden dzień bez lustra i już prezentują się inaczej, zgadza się? Widzieliście zdjęcia ludzi sprzed pięćdziesięciu czy stu lat? Jedni przystrzygali wąsy tak, drudzy tak – dziś wydaje się to zabawne, czyż nie? Wyglądają komicznie. I dzisiejsza moda również będzie tak wyglądać po jakimś czasie.

A mężczyzna z pełną brodą wygląda zawsze tak samo – tysiąc lat temu wyglądał tak samo, ponieważ tak chciała natura. Natura nie stworzyła czegokolwiek bez powodu. Skoro wierzysz w geometrię i design – oto i on. Nie zamierzam zmieniać projektu Boga, chcę go wykorzystać najpełniej, jak to możliwe.

Źródło: www.isha.sadhguru.org. Tłumaczenie: Żdan Borod

Odrastanie włosów, odmładzanie, oświecenie (i farbowanie lisa na szaro)

Słowiańska Mandala, autor: Żdan BorodStarożytna mądrość mówi: Jak na górze, tak na dole. Oraz: W zdrowym ciele zdrowy duch.

Wraz z nastaniem galaktycznego wschodu (Dnia Swaroga) wzrasta wśród ludzi świadomość ciała jawnego i jego połączenia z pozostałymi ciałami i przyrodą. Co bardziej światłe umysły zaczynają rozumieć znaczenie włosów na ciele. Przez lata dość powszechnym stało się przekonanie, jakoby włosy stanowiły pozostałość ewolucyjną. To oczywisty błąd rozumowy, zważywszy, że człowiek pod względem owłosienia odróżnia się od świata zwierzęcego: włosy rosną u niego bardzo intensywnie, ale tylko w niektórych miejscach, a najmocniej na głowie.

Włosy służą do łączności z wszechświatem i przyrodą. Te na głowie to nasz główny nadajnik i odbiornik. Z tego wniosek, iż gęste, długie i mocne włosy na głowie świadczą o dobrym połączeniu z kosmosem.

Nie jest to co prawda tożsame z poziomem ewolucji duchowej (czasami te dwie właściwości są mylone). Ludzie służący bytom demonicznym (chociażby wielu muzyków deathmetalowych) czy biomaszyny (tu z kolei można podać przykład ślicznych, ale ‚pustych w środku’ dziewcząt) mają wspaniałe, długie włosy. Połączenie z wszechświatem funkcjonuje u nich rzeczywiście doskonale, tyle że połączenie z jego ciemną stroną. Silne włosy świadczą o umiejętności poddania się (dlatego żeńczyny mają z nimi mniej problemów) – niekoniecznie Bogu. Z drugiej strony – włosy to oś woli (wol-os). Biomaszyny wolnej woli nie posiadają. Stąd, paradoksalnie, lepiej rosną im włosy – tam, gdzie nie da się złamać woli, nie ma kłopotów z włosami.

Sporo zaawansowanych duchowo mistrzów ostatniego wieku miało nienajlepsze włosy i problemy ze zdrowiem. W obecnych czasach dusza niekiedy wybiera ciało jakby ‚na opak’, tzn. wciela się w coś słabowitego, aby ćwiczyć bezpośrednią łączność z Duchem. To takie celowe stawianie sobie przeszkód dla treningu. Duch jest ponad wszystkim. Niewidomy, przebudzony duchowo człowiek może widzieć dużo więcej niż zdrowi, a uśpieni.

W kalijudze, czyli Wieku Żelaznym, wiele rzeczy ‚stoi na głowie’. Tu z pomocą przychodzi nam inna mądrość: Nie sądź po pozorach. W kalijudze to bez sensu. Zdrowe ciało wcale nie oznacza zdrowego Ducha. Mało tego, w tym zdrowym, imponującym ciele może w ogóle nie być żadnego Ducha. To główna cecha Epoki Lisa, czyli zwodzenie. Podobnie ci, którzy dzierżą władzę wcale nie są najmądrzejsi itd. Oczywiście, nie wszystko zostało odwrócone o 180 stopni, to byłoby zbyt proste. Mamy przeto również mądrych polityków (niewielu), a u niektórych ludzi dorodne włosy i ciało nadal odzwierciedlają przejawiającą się przez nich Boskość.

Epoka Lisa uczy nas rozróżniania, czujności, patrzenia na świat wzrokiem duchowym. Teraz przechodzimy z Epoki Lisa do Epoki Wilka, więc zamieszanie sięga zenitu. Nowe wypiera stare i czasami można się pogubić, co już jest nowe, co jeszcze stare; co jest wilkiem, a co lisem, który tylko przebiera się za wilka, żeby jak najdłużej pociągnąć swoją rolę.

Pojawia się coraz więcej blogów i vlogów pouczających, jak dbać o ciało. Przebija przez to czysty materializm, niemniej i tak da się z tego wyciągnąć wiele dobrego.

Porządkując i rozwijając swoje ciała niematerialne powinniśmy też zauważyć analogiczne porządkowanie się ciała fizycznego. Jednak nie zawsze działa to wprost proporcjonalnie. Praktyka terapeutów wskazuje, że oczyszczając duszę dużo łatwiej uzdrowić ciało, niż je odmłodzić. Główną przyczyną są „skamieniałe” wyobrażenia i poglądy na temat ciała i zachodzących w nim z wiekiem procesów. Tak samo odnowienie łączności z kosmosem niekoniecznie skutkuje odrośnięciem włosów na głowie, ponieważ niewielu ludzi wierzy, że włosy mogą odrosnąć.

Tu z pomocą przychodzą metody „oddolne”. Myślę, że warto po nie sięgnąć. Należą do nich nie tylko naturalne kosmetyki, lecz także wizualizacja (to, powiedzmy, sposób nie tyle „dolny”, co „środkowy”). Nadchodzi Epoka Wilka i czas na uporządkowanie wszystkiego: niech zewnętrze znowu odbija wnętrze, dół górę itd. Koniec krzywych zwierciadeł. Dlatego dobrze działać i „od góry” i „od dołu”, porządkować zarazem wnętrze i zewnętrze. Piękno zewnętrzne też jest ważne, bo bez niego – po co właściwie żyć w materii? To uciekajmy w cudne światy duchowe, zamiast się tu męczyć.

Piękno zewnętrzne dotyczy także mężczyzn. Nie chodzi oczywiście o rywalizację na tym polu z żeńczynami, ale przejawianie Boskości w męskim aspekcie (piękno to boska cecha).

Wszystko działa w dwie strony: wzmacniając kontakt z kosmosem pobudzasz swoje włosy; ale i pobudzając włosy do wzrostu ułatwiasz sobie łączność z wszechświatem. Przez długi czas nie używałem żadnych kosmetyków (*nazwa od słowa kosmyk, a kosmyk od kosmosu). Prawie rok temu dostałem naturalny (w miarę) płyn do brody. Zacząłem go używać, a gdy się skończył, kontynuowałem pielęgnację zarostu różnymi olejami, do których dodawałem olejków eterycznych.

Dorodność brody zależy od połączenia z Bogami i Przodkami, przede wszystkim z męską linią ziemskiego Rodu. Moja broda rosła dobrze, ale teraz stała się znacznie gęściejsza, bujniejsza, konkretniejsza. Dzięki olejom mam potężniejszą brodę i łatwiej mi łączyć się z Rodem.

Nie chodzi o farbowanie lisa na szaro. Współczesny kult piękna i młodości to znowu czysty materializm. Próby usilnego zachowania młodości często podwajają szpetotę, jaką przynosi degeneracja ciała (dzisiaj powszechnie uznawana za „starość”). Jak mówi Jordan Peterson: Nie ma nic brzydszego od starego dziecka. Mądrze prawił na ten temat Aleksander Dugin: „W społeczeństwie tradycyjnym starzec uznawany jest za wzorcowy, normatywny obraz człowieka. Starcem mianowano człowieka nie dlatego, że się starzał, ale z powodu jego duchowej dojrzałości; toteż każdy dążył do tego, aby stać się starcem. Starość oznaczała stan doskonałości. Ludzie wzrastali w kierunku świadomości – od materii, ciała, do świadomości duchowej. W dzisiejszych czasach obserwujemy radykalne przewartościowanie tych pojęć. Wzorcowym obrazem człowieka w naszych czasach jest człowiek młody. Jeśli sto lat temu był to człowiek dojrzały, tj. dojrzały mężczyzna i dojrzała żeńczyna, to w wieku XX jest to już młodzieniec, a w czasach dzisiejszych – nastolatek. Infantylizm i podrostkowość, niedojrzałość – stały się normami społecznymi. W związku z tym cel ludzkiego życia został odwrócony” (*tłum. Nażyra Ludowita).

Taki stan rzeczy wynika z jednej strony z  faktu, że pojęcie „starzenia się” zaczęło nabierać w ciągu wieków znaczenia degradacji, niedołęstwa i choroby. Pierwotnie starość oznaczała stan „stu-Ra” (stu słońc). Dziecko rodzi się i jest słońcem, ale w ciągu życia moc człowieka naturalnie wzrasta, wzmaga się stokrotnie. W naturze starzec jest nie tylko mądrzejszy, ale też sprawniejszy i silniejszy od młodzieńca. Nic dziwnego, że ludzie uciekają od tego wypaczonego pojęcia starości. Z drugiej strony: to skutek odcinania się od korzeni, od mądrości Przodków, skutek napompowania młodych ludzi egoizmem, braku szacunku do przeszłości („liczy się tylko przyszłość” albo „tu i teraz”).

Oświecenie, ku któremu wzrastamy, nie oznacza burzenia porządku. Niektórzy ludzie świadomie zajmujący się rozwojem duchowym uważają przemiany społeczne, takie jak emancypacja kobiet, forsowanie praw mniejszości seksualnych czy problematyzowana przez Dugina infantylizacja społeczeństwa, za kolejne kroki w duchowej ewolucji, wyłamywanie się ze sztywnych ram, przejaw niczym nieograniczonego tworzenia jako boskiej cechy. Mylą oni przy tym bezład z wolnością. Bezład to nie wolność, a ład to nie ograniczenie (chociaż ego może tak go postrzegać).

Człowiek oświecony nie musi się wyłamywać, nie buntuje się. Nie zakłóca Boskiego Porządku (musiałby negować sam siebie). Nie walczy z płcią, ani z prawem grawitacji. Choć rzeczywiście stoi ponad nimi. Jeśli zechce, może unosić swe ciało w powietrzu. Może zmieniać się z mężczyzny w kobietę, z człowieka w zwierzę, może przejawiać się naraz w niezliczonej ilości ciał itd.

Na Ziemi pojawiają się czasem istoty zwane awatarami. Są to inkarnacje istot, które osiągnęły poziom Bogów lub półbogów. Chyba najbardziej znani awatarowie ostatnich dziesięcioleci to Sai Baba i Babaji. Cechowało ich wzniesienie się ponad prawa przyrody, dlatego na przykład ani Sai Babie, ani Babajiemu nie rosła broda. Oni pojawili się tu już jako istoty niebiańskie, nie po to, by rozwijać Ród. Ich ciało nie rzucało cienia, nie dotykały ich krople deszczu. Posiadali pełną władzę nad materią i często materializowali różne przedmioty.

Pewnego dnia Sai Baba potoczył w stronę jednego ze swych gości kamyk, a ten w jego ręku zamienił się w coś słodkiego o niespotykanym, zachwycającym smaku. Gość zażartował, że można by całe góry przemienić w takie smakołyki. Tu Sai Baba poważnie odpowiedział, że byłoby to wykroczenie przeciwko przyrodzie. Droga do oświecenia to droga do Najwyższego Ładu. Ciężko tam dojść praktykując nieład.

Z intelektualnego punktu widzenia oświecenie przypomina nihilzm (z tego powodu inspirowany filozofią Dalekiego Wschodu Schopenhauer zabrnął w pesymizm). Ale to tylko punkt widzenia intelektu, czyli ego. Stwierdzenie, że życie nie ma sensu i człowiek sam nadaje mu sens można uznać za prawdziwe, przy czym to jedynie intelektualne przelewanie z pustego w próżne. Oświecenia nie doświadcza się przez analizowanie i definiowanie.

Kiedy zaczyna się pisanie o oświeceniu, dobrze powoli kończyć pisanie. Podsumowując:

1) przy całej świadomości wpływu Ducha i umysłu na ciało nie powinniśmy oceniać powierzchownie,

2) nie zmienia to faktu, że warto zadbać także o zewnętrzne piękno,

3) lepiej wsiąść na trochę jeszcze nieogarniętego i bidnego szarego wilka niż farbować lisa na szaro, czyli

4) zamiast tuszować więdnięcie ciała lepiej albo realnie odmładzać się, albo starzeć z godnością,

5) warto pamiętać, że oświecenie to całkowita wolność, ale i ład,

7) oświecenie to nie nihilizm, chociaż dla intelektu wygląda podobnie.

Wyszło sześć punktów. Szóstka to dobra liczba, „niedobry” jest tylko jej dzisiejszy zapis. Dawniej szóstkę zapisywano jak siódemkę, a siódemkę jak siódemkę „europejską”, czyli przekreśloną. A dlaczego siły ciemności wybrały sobie szóstkę, to pewnie już wiecie, a jeśli nie, to polecam wam ruską wiedzę z dolmenów. Tam też znajdziecie o nieśmiertelności (cielesnej) człowieka oraz o tym, dlaczego ludzie przyzwyczaili się do umierania. Bądźcie zdrowi, dobrzy, mądrzy i piękni.

Żdan Borod

 

Wartość smutku

Picasso: Tragedia (ubodzy nad brzegiem morza), 1903, przetworzenie: Żdan BorodZ tego, co widzę, obecnie utwierdza się wśród ludzi przekonanie, że „smutek jest potrzebny”. Dzieje się tak głównie za sprawą egalitarnej współczesnej psychologii i coraz bardziej świadomego podejścia do emocji.

Dawniej nie negowano wprawdzie nieuchronności smutku, traktowano go jednak jako fenomen jednoznacznie negatywny, od którego dobrze byłoby się wyzwolić, chociaż to niemożliwe. Swoją drogą, ten elementarny fatalizm wywodzi się z niczego innego jak z ogromnej żałoby po utraconej przez Słowian przed ponad tysiącem lat wolności. Większość Polaków nie uświadamia sobie tego odziedziczonego po pradziadach wzorca. Ci, którzy są go świadomi, często pielęgnują go jako cenną wartość.

Rozwój wzorca nieuchronnego smutku znalazł doskonałe podłoże w rozpowszechnionej głównie siłą religii chrześcijańskiej, nawożonej rozpaczą i poczuciem winy z powodu śmierci Jezusa. Wielkie konflikty, jakie przetaczały się przez nasz leżący na granicy interesów Watykanu i prawosławia kraj i związane z nimi rzesze ofiar wojennych również sprzyjały wykształceniu się narodowej martyrologii.

Mimo wszystko, smutek figurował przez wieki jako wartość negatywna. Wyszliśmy na tym lepiej niż społeczeństwa zachodnie, które popadły w drugą skrajność i długi czas tłumiły okazywanie smutku uznawanego za coś nie tylko niepożądanego, ale wręcz nieprzyzwoitego (keep smiling). Po stuleciach zaowocowało to epidemią depresji w świecie zachodnim.

Dewiza: smutek jest potrzebny ma być rzekomo lekarstwem na ten stan rzeczy. Tymczasem moda na depresję (celowo używam tego prowokującego określenia, ryzykując że kogoś tym urażę) przeniosła się razem ze wspomnianym hasłem także do Polski. Na Zachodzie mówienie o potrzebności smutku, oczywiście, nikogo nie uzdrawia, a jedynie stymuluje społeczną akceptację dla osób dotkniętych depresją. W naszych realiach działa to zupełnie inaczej, jakkolwiek zjawiska dotyczące świata zachodniego zadomowiły się w pewnej mierze i w Polsce. Przede wszystkim jednak przekonanie, że smutek jest potrzebny, zdaje się utrwalać i legitymizować wyhodowane na przestrzeni dziejów wzorce.

Smutek jest potrzebny na tyle, na ile czujemy potrzebę jego odczuwania i doświadczania. Jeżeli przyjmujemy, że smutek jest potrzebny, skazujemy się w większym czy mniejszym stopniu na jego obecność w naszym życiu (podobnie, gdy uważamy, że choroby są nieuniknione). I w porządku, bo przecież po to tu jesteśmy, aby doświadczać, a emocje to jedno z ciekawszych doświadczeń dostępnych w tej rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, iż smutek, zasadniczo, jest emocją destruktywną. To też nasz wybór: tworzenie albo destrukcja.

Obecnie próbuje się kreować iluzję, jakoby smutek stanowił immanentną cechę ludzkiej osobowości, nieodzowną do utrzymania stanu równowagi emocjonalnej. Jedną z najsilniejszych sugestii wspierających tę iluzję jest teoria depresji endogennej. To próba naukowego udowodnienia naturalności smutku, który może niekiedy przybierać tak ostre formy.

Tutaj znowu możemy wybrać: poddać się tej iluzji albo nie. Jeśli zgadzamy się na pogląd, że cokolwiek w naszym umyśle, ciele i życiu może stać się bez naszej (świadomej lub podświadomej) zgody, to wszechświat udowodni nam prawidłowość tego poglądu.

Akceptacja smutku jest ważna (wypieranie prowadzi wyłącznie do jego kumulowania i stanów chorobowych). Nie mniej ważna jest decyzja, co dalej poczniemy ze smutkiem. Można go przeżyć i pozwolić mu odejść. Można nawet zdecydować, że nie chce się już go doświadczać i pozwolić, by jego miejsce zajęła inna energia (np. bezwarunkowa miłość). To już nie jest wypieranie i wcale nie prowadzi do nierównowagi uczuciowej. Przeciwnie, daje dużo większą stabilność psychiczną. Smutek, w gruncie rzeczy, osłabia i przytłacza.

Granica między akceptacją smutku, a zagłębianiem się w niego jest dość cienka, podobnie jak granica między wypieraniem smutku a jego transformacją. W zasadzie wyraźna granica tu nie istnieje, nie sposób jej dokładnie opisać. Prawdopodobnie większość osób, które postanawiają zaakceptować smutek, w jakimś stopniu, przynajmniej początkowo, ma tendencje do pielęgnowania go. Tak samo osoby decydujące się na transformacje tej emocji będą ją z dużym prawdopodobieństwem częściowo wypierać. Wszystko zależy od doświadczenia w „pracy z emocjami”, od tego aspektu samoświadomości, który kontroluje nasze „życie wewnętrzne”. Ale także od rzeczywistych intencji, a te bywają jak studnia bez dna, gdyż od intencji świadomych (deklaracji) dużo silniejsze mogą okazać się intencje nieuświadomione.

Z jednej strony, depresja to istotnie poważny problem, nie dający się zbyć zwykłym: weź się w garść, wszystko zależy od ciebie. Z drugiej – podstawowa przyczyna absolutnie każdej depresji, to brak energii psychicznej. Poziom tej energii określamy my sami. Czynniki zewnętrzne również mają na nią wpływ przy czym: 1) w istocie to my kształtujemy czynniki zewnętrzne i mamy moc, by je zmieniać; 2) my decydujemy, jaki wpływ one na nas wywierają.

Urodziliśmy się w rzeczywistości, która sprzyja powstawaniu w nas smutku i depresji, bo mieliśmy w tym jakiś cel. Może być nim głębsze lub płytsze doświadczanie tych stanów lub uodpornienie się na takie warunki i ćwiczenie w kształtowaniu warunków znacznie bardziej przyjaznych.

Smutek oznacza brak energii psychicznej, depresja to przewlekły brak energii psychicznej. Braki te wynikają z blokad psychicznych, które warunkują wszelkie inne zaburzenia w przepływie energii, powszechne w dzisiejszym świecie. Energię psychiczną można czerpać z bardzo różnych źródeł, bardziej lub mniej pewnych i trwałych. Były czasy, gdy wysoki poziom energii psychicznej zapewniały harmonijne związki, silne rodziny, bliski i czysty związek z przyrodą i kosmosem. To nazywało się „szczęściem”, byciem częścią całości. Ponieważ dzisiaj to rzadkość, energię psychiczną pobiera się raczej z używek, nadmiaru jedzenia, wybuchowego seksu, emocjonujących filmów, głośnej muzyki, sportów ekstremalnych itd. To źródła dające chwilowy zastrzyk energii, po którym następuje jej spadek (wtedy zazwyczaj odczuwa się smutek i sięga po kolejną dawkę).

Wydawałoby się, iż uznanie smutku za zjawisko niepotrzebne to droga prowadząca do braku empatii (jeżeli ktoś jest smutny, to niech się zastanowi nad sobą i nie zawraca innym głowy; tudzież oferuje mu się powierzchowne pocieszenie: uśmiechnij się, świat jest piękny). Ale przecież skoro smutek jest potrzebny, to tym bardziej nie ma sensu interesować się smutną osobą. To jej potrzebne, niech się smuci, niech się wysmuci. No tak, wtedy można z nią iść na wino i podołować się razem. To dobra rozrywka, a przy okazji tyle współczucia.

W kwestii smutku i towarzyszącej mu empatii nie ma uniwersalnej reguły, ponieważ jedni smucą się, aby dostać trochę miłości od innych, drudzy, żeby udowodnić sobie, że nawet gdy są smutni, to jej nie dostaną, trzeci w jeszcze innym celu (których może być niezliczenie wiele). Faktem jest, że smutek ma zawsze nie tylko przyczynę, lecz także cel (przeważnie nieuświadomiony). Możesz więc uważać smutek za niepotrzebny i jednocześnie przejawiać empatię, a czy spełnisz oczekiwania innych, czy nie, to już osobna sprawa.

Smutek to furtka do groźniejszych stanów emocjonalnych, takich jak lęki (również silnie związane z kliniczną definicją depresji). Niebezpieczeństwo tezy o potrzebie smutku tkwi w jej pozornej niewinności. Nie przeszłaby tak gładko afirmacja strachu czy złości (o drugim przypadku zdarza się słyszeć). Smutek jest łagodny, smutek to melancholia, poezja. W historii smutek zapisał się jako źródło natchnienia, inspiracja dla piękna. Wiele osób rzeczywiście nie wyobraża sobie życia bez smutku.

Ja sobie wyobrażam, a wyobrażenia kształtują rzeczywistość. Życzę sobie i innym radosnego życia.

Żdan Borod