Jedyne źródło Wiedzy – Świadomość

błysk światła

Poniższy wpis skierowany jest do osób zainteresowanych wzrostem Świadomości, który wiąże się m.in. z porzuceniem autorytetów. Jeżeli nie czujesz się na to gotowy i wolisz pozostać przy tym, czemu ufałeś do tej pory – być może lepiej będzie, jeśli zaniechasz lektury. Z drugiej strony – trafiłeś tu nie przez przypadek. Wybór należy do Ciebie.

Przekazując w świecie wirtualnym różnego rodzaju informacje (głównie dotyczące natury człowieka i wszechświata), spotykam się dość często z pytaniami o dowody na głoszone przeze mnie teorie, bądź też z otwartą krytyką i zarzutami o brak naukowych podstaw dla moich wywodów. Aby sensownie odpowiedzieć na takie reakcje, należałoby na początku wyjaśnić, co rozumiemy przez „naukowe podstawy” oraz „dowody”. Odnoszę bowiem wrażenie, iż pojęcia te są używane przez dyskutantów zupełnie bezrefleksyjnie czy wręcz odruchowo.

Istotę tego, co nazywamy dziś nauką, opisywałem już w tekście Racjonalizm dla naiwnych – nauka jako forma okultyzmu. Z pewnych powodów tzw.nauka została uznana przez większą część społeczeństwa za jedyne obiektywne narzędzie poznania rzeczywistości. Ludzie ci nie zauważają ani ograniczeń metod naukowych, ani braku konsekwencji i ciągłości myśli naukowej. Nie dostrzegają, że powszechnie przyjęte poglądy naukowe podlegają nieustannym zmianom, często w końcu zaprzeczając sobie samym; nie widzą też związku tych zmian z władzą, polityką, religią i inżynierią społeczną.

Na początku XX w. wiele osób żywiło przekonanie, jakoby nauka zaszła już tak daleko, że niebawem nie pozostanie przed nią żadna tajemnica, a człowiek rychło dzięki niej zrozumie najdrobniejsze niuanse funkcjonowania świata. Podobnie zresztą działo się w dobie renesansu i oświecenia, przy czym w ówczesnej nauce odnaleźć można znacznie więcej pierwiastków duchowych. Współczesna nauka upadła natomiast całkowicie do poziomu materializmu, co uważa się za oznakę postępu i ostateczne uwolnienie od nieracjonalnych przesądów.

Tymczasem osoby kurczowo trzymające się autorytetów naukowych są w praktyce kolejnymi owcami, które zawierzyły swoim duszpasterzom. Sutannę zastąpił laboratoryjny kitel czy rektorska toga, łacinę – skomplikowana terminologia, natomiast Biblię… głównie Wikipedia. To wirtualne medium, początkowo traktowane przez „intelektualistów” z dystansem, stało się dziś – nie oszukujmy się – powszechną wyrocznią. Wygląda to podobnie, jak w przypadku Facebooka – jeżeli czegoś nie znajdziemy na Wikipedii, to znaczy, że coś takiego nie istnieje.

Niestety, do tego sprowadza się dziś „podejście naukowe”. Oczywiście, zdarzają się osoby drążące głębiej, sięgające do szerszych opracowań, książek, źródłowych publikacji. Ale to znowu jedynie obsesja na punkcie „źródeł pisanych”. Czy przekaz rzeczywiście staje się bardziej wiarygodny przez to, że ktoś kiedyś go zapisał? Czy w jakikolwiek sposób świadczy to o jego autentyczności? Odnosi się to zarówno do publikacji naukowych, jak i dawnych annałów czy świętych ksiąg.

Kwestia fiksacji na źródłach pisanych dotyczy bowiem nie tylko entuzjastów wiedzy akademickiej, lecz w podobnej mierze miłośników dyscyplin „paranaukowych”, „nauki alternatywnej” czy „teorii spiskowych”. Tutaj także kryterium prawdziwości stają się jakieś zakazane czy zatajone kroniki, szmaragdowe tablice, ewentualnie Wedy. Bo ktoś napisał, a w każdym razie ktoś powiedział, że ktoś tak napisał…

Rozważanie kwestii autentyczności źródeł i przekazów nieuchronnie prowadzi do wniosku, że nie istnieje żadna obiektywna i uniwersalna metoda sprawdzania wiarygodności informacji. U podstaw każdego przyjętego poglądu leży wiara w autorytet. Nie istnieją więc żadne „dowody”, a możemy mówić tylko o „argumentach”, które jednych przekonają, drugich rozśmieszą, jeszcze innych pozostawią zupełnie obojętnymi.

Taka konstatacja wydaje się straszna. Czy rzeczywiście skazani jesteśmy na wieczną niepewność, na wątpliwe dokopywanie się do prawdy, która może kiedyś okazać się kompletną iluzją? Ten stan rzeczy zadowala z kolei wielu nihilistów. Skoro nie da się nijak udowodnić prawdy, to i nie warto specjalnie zastanawiać się nad życiem, szukać nie wiadomo czego, dążyć do jakiejś wyimaginowanej doskonałości. To znowu prosta droga do skrajnego materializmu. Dlatego nihiliści, bardziej lub mniej świadomie, i tak kierują się w życiu tym, co dyktuje oficjalna czy mniej oficjalna nauka. W gruncie rzeczy nie da się wyrzec wszelkich poglądów i przekonań, gdyż nawet brak przekonań jest jakimś przekonaniem.

Oto skutki odcięcia człowieka od Boskości: efekty utrwalonej przez stulecia i tysiąclecia wiary, jakobyśmy byli oddzieleni od Boga, źródła wszelkiej mądrości. To jedyny powód, dla którego ludzie szukają potwierdzeń, dowodów, sprawdzonych źródeł, autorytetów. To czas nocy Swaroga, kiedy gaśnie światło Świadomości, a ludzkość błądzi po omacku, chwytając się czegoś, co wydaje się stabilne. No tak, ale to brzmi znowu jak bajki, nieprawdaż? Jaki Bóg? Czy na Jego istnienie są w ogóle jakiekolwiek dowody?

Dowodów nie ma na nic. A jednocześnie – dowody na wszystko, co zechcesz, możesz znaleźć wszędzie. Wiedza jest w nas i wokół nas, wystarczy po nią sięgnąć. Wiedza nie bierze się stąd, że ktoś tak powiedział, czy napisał. Prawdziwa Wiedza pochodzi ze Świadomości, ze zrozumienia Wszechświata, pojęcia wszystkiego, czego doświadczamy, czym jesteśmy i co nas otacza. Tego nie da się nauczyć z książek ani od nauczycieli, choć mogą to być katalizatory aktywujące i otwierające Świadomość.

Tak naprawdę nie ma znaczenia, z jakiego źródła pochodzi informacja – liczy się jej jakość. Prawdziwa Wiedza to informacja najwyższej jakości. Nie znajdziesz jej w żadnej książce, chociaż niektóre z książkowych informacji posiadają jakość bardzo wysoką. Jednak martwa litera siłą rzeczy „usztywnia” i zniekształca najwyższą mądrość. Dzieje się tak również dlatego, że obecny sposób zapisywania słów i informacji odbiegł bardzo daleko od doskonałości – został zdegradowany. Skrupulatny dobór wyrafinowanego słownictwa, tak charakterystyczny dla „naukowych” publikacji, tym bardziej pogarsza sprawę, gdyż mądrość nie polega na używaniu mało zrozumiałych wyrazów.

Informacja może przyjść do Ciebie z zewnątrz lub pojawić się wewnątrz Ciebie. Pierwsza droga to jin, druga – jan(g). Jednak nawet jeśli informacja przychodzi z zewnątrz, to musi zostać odebrana i zweryfikowana przez Twoją Świadomość. Od poziomu Twojej Świadomości zależy, jakie informacje do Ciebie docierają, które z informacji będziesz przyswajał, a które nie. To zupełnie tak, jak z jedzeniem.

Jedzenie to również informacja, którą rozszyfrowuje nasz układ trawienny i według której funkcjonuje nasze ciało. Dlatego właśnie możliwe jest życie bez jedzenia. Informacje, które czerpiemy przez przewód pokarmowy możemy pobrać z innych źródeł, albo wytworzyć sami. Swoją drogą – jedzenie zazwyczaj wywiera bardzo silny wpływ na świadomość. Zmień styl odżywiania, a zmieni się Twoja świadomość. Zmiana pokarmu na lżejszy i bardziej naturalny pomaga przyswajać informacje wysokiej jakości, których ludzie będący na ciężkiej diecie (a więc i o ciężkich umysłach) nie są w stanie zrozumieć (stąd to ciągłe żądanie „dowodów”).

Najwyższej jakości informacja płynie do nas ze Słońca. Poeksperymentuj ze spoglądaniem w Słońce, a zauważysz, że po jakimś czasie zaczną pojawiać się w Tobie olśniewające idee. Podobne efekty daje medytacja. Doskonałym źródłem najwyższej jakości informacji jest obserwacja i kontemplacja Przyrody. Ponieważ ujawnia się w niej pierwotny, czysty Boski Zamysł, pozwala ona na zrozumienie Boskiej Doskonałości.

Zaakceptuj, że cały Wszechświat jest dla Ciebie najwyższym nauczycielem i wykorzystuj każdą chwilę na rozwój Świadomości, poznawanie Prawdy i Natury rzeczy. Wtedy staniesz się też prawdziwym naukowcem. Niektórzy nazywają to jogą, czyli najwyższą, doskonałą, pierwotną formą nauki. Nie daj się zwieść – joga to nie to, co piszą o niej w książkach.

To Twoja Świadomość tworzy otaczający Cię świat, toteż w rzeczywistości nie ma innego źródła Wiedzy poza Twoją Świadomością. To, co pojawia się na zewnątrz, pojawia się w Twojej Świadomości.

Proponuję, byś nie wierzył w nic, co zostało tu napisane. Doświadczaj, obserwuj, odczuwaj, pojmuj. Życzę Ci radosnego wzrostu Świadomości. Aum.

Żdan Borod

Męska solidarność – fundament rodu i narodu

Męska solidarność siłą rodu i narodu!

Jakiś czas temu poczytność w sieci zyskał tekst pod tytułem: Kobieta słabego mężczyzny zawsze będzie go gnębić. Niby to takie zasadnicze postawienie spraw damsko-męskich, któremu nie można zarzucić politycznej poprawności czy transgenderowej nijakości – mężczyźni mają być silni, a o to przecież nam chodzi.

Idea takiego podejścia nie wybiega jednak poza odziedziczony w wychowaniu europejskim pakiet relacji demonicznych. To właśnie rola demonów: uderzać w nasze słabości i tym samym motywować do rozwoju. Ale chyba nie w tym rzecz, aby żeńczyny stawały się demonami?

Słowiańska mentalność jest zupełnie inna. Nie upajamy się dowalaniem słabszemu. A już na pewno nie będą tego robić nasze żeńczyny, które są uosobieniem miłości i dobroci.

Wszyscy jesteśmy jednym, jesteśmy słowiańskim rodem. Mężczyźni wspierają się wzajemnie. Jeśli któremuś brakuje siły, inni dzielą się z nim duchową mocą, wiedzą, treningiem.

Co zaś może żeńczyna? Nie wszystkie kobiety słabych mężczyzn gnębią swoich wybranków. Przyjął się u nas również wzorzec siłaczki, która bierze na swoje barki wszystko, czemu nie podoła mężczyzna. To droga donikąd! Można powiedzieć, że dużo tu miłości, ale brakuje żeńskiej mądrości. Albo po prostu nie widać innego wyjścia, gdyż rodzina i społeczność znajduje się w rozsypce.

Mężczyznę może wychować tylko mężczyzna. Dlatego tak ważna jest w społeczeństwie odbudowa męskiej solidarności. Nie jakiegoś tam przymierza plemników czy samców alfa, a solidarności mężczyzn! Nie mam też na myśli jedności budowanej na spirytusie, bo to raczej kiepski fundament.

I kiedy my, mężczyźni, będziemy wzajemnie wspomagać nasz rozwój, kiedy pozwolimy na wspólny rezonans tej potężnej, męskiej siły – wtedy nasze żeńczyny przestaną się o nas martwić, przestaną wchodzić nam w drogę, przestaną nas wychowywać, wyręczać, pouczać, krytykować, gnębić, i będą znowu mogły nas tylko kochać.

Żeńczyny – kochajcie nas! Mężczyźni – rośnijmy w siłę!

Sława!

Żdan Borod

Jak rozpoznać Aryjczyka? Przegląd antropologii fizycznej

antropometria

Odmienność ras i różnorodność typów ludzkich to temat tak fascynujący jak rozległy: odzwierciedlają się w nich bowiem niezmierzone, niezbadane, pełne tajemnic i niezwykłych wydarzeń dzieje człowieka, które na przestrzeni milionów lat doprowadziły do powstania rozmaitych plemion i narodów.

Dziedziną niezwykle pomocną w zgłębianiu losów ludzkości wydaje się antropologia fizyczna. Jak każda nauka dąży ona do możliwie ścisłej systematyzacji na podstawie powtarzalnych doświadczeń. Dokonania antropometrii potrafią na pierwszy rzut oka wzbudzić zachwyt: oto wspaniale uporządkowana wiedza – spójrzmy choćby na rasę białą: typ kromanoidalny, nordycki, teutoński, bałtycki, celtycki, alpejski… Pięknie, tylko… co z tego? To tak, jakby utworzyć katalog roślin z dokładnymi rysunkami i mądrze brzmiącymi nazwami łacińskimi, ale nadal nie mieć pojęcia, jakie są właściwości tych gatunków i ich rzeczywiste znaczenie dla człowieka i przyrody.

Systematyka antropologiczna niewiele daje bez kontekstu dziejowego; skąd zaś wziąć jego odpowiednie, niewypaczone źródła? Prawie całą pisaną historię można na dobrą sprawę wyrzucić do kosza – sięga ona w głąb dziejów nieprzyzwoicie płytko, stanowi zbiór nieskładających się w logiczną całość przypuszczeń, naciąganych teorii zbudowanych na podstawie poszlak i powierzchownie interpretowanych znalezisk, zwyczajnej propagandy oraz fragmentarycznych faktów. Podobno niegdyś istniały jakieś bardziej wiarygodne zapisy, które zostały zniszczone, aby ludzkość nigdy nie poznała prawdy. Swoją drogą – nie ma czego żałować: napisać da się bowiem zawsze – wszystko, czy to współcześnie na blogu, czy tysiące lat temu na kamieniu. Warto uczyć się, że jedyną niezniszczalną księgą jest pamięć ludzka, przekazywana z pokolenia na pokolenie. A nawet jeśli ten łańcuch się urwie – wiedzę o naszych Przodkach cały czas nosimy w sobie i możemy do niej dotrzeć (niektórym to się udaje). Kronika Akaszy stoi przed nami otworem. Dobrze byłoby wreszcie zaufać sile ducha, miast pokładać ufność w materialnych artefaktach.

Na nacjonalistycznych czy rasistowskich forach i blogach antropologia rasowa funkcjonuje mniej więcej w ten sposób: do poszczególnych typologii dopisuje się różne, mniej lub bardziej uzasadnione akademicko tezy, najlepiej tak, aby swój naród czy też typ rasowy postawić w pozycji możliwie najczystszego Aryjczyka. Taka postawa nie wnosi absolutnie niczego w rozwój kultury aryjskiej, odbudowę białej rasy i odrodzenie ludzkości w ogóle.

Poniżej przedstawiam względnie zwięzły przegląd najbardziej popularnych typologii rasowych, jakie można znaleźć w sieci polskiej i europejskiej. Co z nich wynika?

Ulubioną systematyką większości entuzjastów rasy aryjskiej będzie zapewne typologia Egona von Eickstedta, nadwornego antropologa nazistów. Jej wartość można z grubsza zredukować do tej, jaką przedstawiała ideologia hitlerowska: merytorycznie częściowo sensowna, lecz adekwatnie zmanipulowana w antyludzkich, zwłaszcza przeciwsłowiańskich celach. Wygląda na to, iż teoretycznie nie było nawet aż tak źle: Eickstedt miał traktować rasę wschodnioeuropejską jako wywodzącą się od północnych Praeuropejczyków, wykazującą wprawdzie również pokrewieństwo z pierwotnymi populacjami o charakterze wschodnioazjatyckim, a więc nie tak szlachetną, jak „czyści” Nordycy. Geneza tego typu poglądów kryje się w błędnym przekonaniu, jakoby kolebką białej rasy była Europa, a wszystko co pochodzi z Azji nosiło znamiona rasy żółtej. Rasę nordycką dzielił Eickstedt na typy: teuto-, dalo- i fennonordycki. Na uwagę zasługuje fakt wyodrębnienia wielu osobnych ras indiańskich: fuegidzkiej, patagońskiej, lagidzkiej, brazylijskiej, andyjskiej, południowo-wschodniej, środkowo-amerykańskiej, margidzkiej, sylwidzkiej, pacyficznej. Cóż z tego, skoro Indian stereotypowo traktuje Eickstedt jako boczną linię Mongoloidów?

Pochwalić możemy się również polską szkołą antropologii rasowej. Za głównych przedstawicieli należy uznać: prof. Jana Czekanowskiego (1882-1965, „szkoła lwowska”) oraz prof. Ireneusza Michalskiego (1908-1965, „szkoła łódzka”). Ponieważ wypracowane przez nich typologie wykazują silne podobieństwa, potraktuję je tutaj zbiorczo, odwołując się do kierunku prof. Michalskiego, którego system opisuje rasy bardziej szczegółowo.

Dzieli on rasę białą na następujące typy: kromanoidalny, nordyczny, śródziemnomorski, armenoidalny, mediterranoidalny, orientalny, ajnuidalny, laponoidalny oraz dziewiętnaście typów mieszanych powstałych z krzyżowania się typów elementarnych. Już po samym podziale widać, jaką wartość posiada ta typologia: określanie rasy śródziemnomorskiej czy orientalnej jako podstawowy typ rasy białej przeczy zdrowemu rozsądkowi. Pod tym względem systematyka Michalskiego stanowi w pewnym sensie przeciwieństwo opierającej się na skrajnej elitarności teorii Eickstedta i wrzuca do worka z etykietą „biała rasa” kogo się tylko da (Murzynów widocznie się nie dało). Tego typu antropologia położyła podwaliny pod współczesne, politycznie poprawne podejście do zagadnienia rasy. Sięgnijmy po szczegóły.

Z punktu widzenia odkłamywania dziejów i korzeni Słowian najbardziej interesujące wydają się ustalenia prof. Michalskiego dotyczące Polaków. W przedwojennej Polsce przebadał on ponad 36 tysięcy mężczyzn. Procentowy podział ludności polskiej przedstawia się wg Michalskiego następująco:

47,6% – typ subnordyczny (Nordoidzi + Laponoidzi)

17,8 % – typ północno-zachodni (Nordoidzi + Mediterranoidzi)

6,3 % – typ czuchoński (Nordoidzi + Mongoloidzi)

6,1 % – typ dynarski (Nordoidzi + Armenoidzi)

5,1 % – typ alpejski (Armenoidzi + Laponoidzi)

4,4 % – typ bałtycki (Kromanoidzi + Laponoidzi)

2,9 % – typ sublaponoidalny (Mediterranoidzi + Laponoidzi)

2,8 % – typ nordyczny (Nordoidzi)

2,6 % – typ atlantycki (Kromanoidzi + Mediterranoidzi)

1,7 % – typ teutoński (Nordoidzi + Kromanoidzi)

1,3 % – typ pseudoalpejski (Kromanoidzi + Armenoidzi)

1,1 % – typ litoralny (Mediterranoidzi + Armenoidzi)

0,9 % – typ laponoidalny (Laponoidzi)

0,3 % – typ armenoidalny (Armenoidzi)

Uprzedzając ewentualne zarzuty o wulgarne upraszczanie pracy wybitnych naukowców, śmiem wyrazić pogląd, iż często dochodzi do sytuacji odwrotnej: z pozoru bardzo rzetelne opracowania uniwersyteckie okazują się jedynie wyrafinowaną intelektualnie realizacją naiwnych przekonań bądź niedorzecznych insynuacji, jakie wciska się „laikom” w celach propagandowych. Inna sprawa, że prawdę często cechuje dziecięca wręcz prostota; niemniej prawda zawsze pozostaje dobra i piękna – i po tym najłatwiej ją rozpoznać.

Jak widać, według badań prof. Michalskiego, większość Polaków stanowi efekt mieszanki rasy nordyckiej i kromaniońskiej (typy o jasnej pigmentacji) z rasą żółtą i śródziemnomorską. U podstaw takiej interpretacji pomiarów antropometrycznych znowu leżą stereotypowe założenia. W niedojrzałej, „niestuningowanej” akademicko wersji wyglądają one tak: na północy żyją sobie ludy o jasnej skórze, jasnych oczach i jasnych włosach. Południe zamieszkują z kolei ludzie o ciemnej karnacji, ciemniejszych tęczówkach i owłosieniu. Jeśli zatem ktoś ma jasną skórę i oczy, ale ciemne włosy, to znaczy, że na pewno pochodzi ze zmieszania ludzi z północy i południa. Drugi stereotyp to znów obsesyjny, sztywny podział kulturowy: Europa – biali, Azja – żółci i rzutowanie go na całą rozciągłość dziejów ludzkich. Wobec tego Słowianie koniecznie muszą mieć wspólny mianownik genetyczny z żółtoskórymi narodami.

W typologii prof. Michalskiego uwagę przykuwa też pewien drobiazg: definicja tzw. powieki semickiej. Określa ją jako oprawę oczu pozbawioną fałdy powiekowej; podobno spotyka się taką głównie u ludzi pochodzących z Bliskiego Wschodu. Pogląd ten ma swoich zwolenników, według których owa cecha pozwala także rozpoznać osoby pochodzenia żydowskiego. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy po zdjęcia Semitów nie trzeba wybierać się na Bliski Wschód. Proponuję pooglądać dostępne w sieci twarze Arabów i Żydów. Nic nie wskazuje, by to, co nazywa się „powieką semicką”, stanowiło w jakimkolwiek stopniu cechę wyróżniającą narody semickie. Większość ich przedstawicieli posiada zwykłą, równoległą fałdę powiekową. U Europejczyków pochodzenia żydowskiego, czy też tzw. Chazarów, częściej zdaje się występować raczej fałda mongolska. Na jednym z angielskich portali spotkałem się zresztą z poglądem, wg którego to fałda nordycka (nachodząca na zewnętrzną część oka) oznacza „żydowskie oczy”. Pomieszanie z poplątaniem. Fakt, że Chazarów z fałdą nordycką nie brakuje; ale Chazarowie mają w sobie przecież mnóstwo genów białych ludzi. Można stwierdzić, iż powieka nazwana „semicką” występuje w ogóle stosunkowo rzadko. Skąd wytrzasnął prof. Michalski mit „powieki semickiej”? To przekonanie wywodzące się z antropologii sowieckiej – prawdopodobnie robota narodu, który ogłosił się „wybranym”: niech tam sobie goje wypatrują Żydów po oczach i tworzą bezsensowne podziały, a my ich kontrolujmy (zasada „dziel i rządź”).

Przy okazji chciałbym rozprawić się z dwoma innymi mitami antropologicznymi z serii „poznaj Żyda”.

Garbatonosi. Z tym określeniem spotkać się można na portalach „patriotycznych”. O ile patriotów, niezależnie od stopnia ich świadomości, szanuję, o tyle stereotyp „garbatonosych” obrazuje ślepotę większości środowisk antysyjonistycznych, dających sobie wciskać zupełnie bezużyteczne uprzedzenia. Wszyscy wiemy, jak wygląda typowo semicki, garbaty nos. Popatrzcie jednak na zdjęcia Żydów – czy to sefardyjskich, czy aszkenazyjskich. Ilu z nich ma taki charakterystyczny kształt nosa? Naprawdę niewielu. U Żydów chazarskich natomiast nie występuje on praktycznie wcale. Jaki jest więc sens pisać o „rządach garbatonosych” w kontekście spisku światowego? Przyjrzyjcie się nosom Rotszyldów. To samo dotyczy mitu nosa „haczykowatego”. Zresztą: orli, zakrzywiony nos, to cecha nie tylko Semitów – pojawia się na przykład również u niektórych plemion indiańskich. Może nieprzytomni patrioci powinni zacząć pisać o „indiańskim spisku”? Niektórzy „znawcy” utrzymują z kolei, jakoby nos Żyda był dłuższy i miał ostrzejszy szpic z profilu – do wyboru, do koloru.

Żydzi nie wymawiają „r”. Ta bzdura wiedzie się najprawdopodobniej od Leszka Bubla, który swego czasu opublikował cały wykaz „typowo żydowskich cech”. Brednię tę przejął niejeden polski internauta, toteż zdarza się tu i ówdzie przeczytać, że większość polskich Żydów nie wymawia „r”. Na dowód taki specjalista wymienia kilka nazwisk polityków z Platformy Obywatelskiej i na tym w zasadzie kończy się „większość polskich Żydów”. Patrząc na listy Żydów antypolskich należałoby się raczej spodziewać, że „reranie” dotyczyć będzie co najmniej całego Sejmu i wszelkich środowisk artystycznych. A nawet jeśli osoby pochodzenia żydowskiego rzeczywiście cechuje większa skłonność do złej wymowy – cóż z tego, skoro u tysięcy osób wada ta będzie posiadać zupełnie inne podłoże? Poza tym, prawidłowej wymowy „r” nauczyć może się każdy, w każdym wieku…

Wymysłów o domniemanych przymiotach żydowskiej aparycji znalazłoby się zapewne znacznie więcej. Prawda tymczasem jest taka, że ci, którym zależało na przejęciu władzy wśród Słowian, zadbali o to, by wystarczająco upodobnić się do nich. Większość stereotypów rozsiewają właśnie Chazarowie, aby mącić w głowach społeczeństwu.

Wyjście z tej całej matni jest bardzo proste. Podstawową rasę ludzką rozpoznajemy na pierwszy rzut oka. Wątpliwości pojawiają się w przypadku typów mieszanych. Jeśli chcemy położyć kres genetycznej entropii, niekontrolowanemu krzyżowaniu się ras prowadzącemu do ich zaniku, jeżeli leży nam na sercu ocalenie białej rasy – rozpowszechniajmy ideę łączenia się w pary ludzi o najbardziej podobnych cechach. Ideę, nie ideologię!

Najlepsze relacje i najlepsze potomstwo tworzą się wówczas, gdy mężczyzna i żeńczyna dobierają się w oparciu o harmonię trzech elementów: ducha, duszy i ciała. Zgodność na poziomie ducha oznacza podobny etap rozwoju duchowego obojga. Rada ta dotyczy zwłaszcza dziewcząt: skoro żywicie jakieś głębsze aspiracje duchowe, szukajcie mężczyzn, którzy mogą Wam w tym względzie jak najwięcej dać. Oczywiście, dopasowanie na poziomie duszy jest równie ważne – połączenie na poziomie głębokich, ludzkich uczuć. Warto słuchać głosu serca pamiętając, iż nie jesteśmy wyłącznie sercem. Podobnie niechaj zaistnieje harmonia na poziomie ciał: niech dwoje łączących się ludzi przedstawia sobą ten sam typ urody. Kiedy mężczyzna i żeńczyna stoją na równym stopniu rozwoju duchowego, łączą ich głębokie uczucia, a na dodatek wyglądają niemal jak brat i siostra – zachodzi tzw. zestrojenie, czyli doskonałe zjednoczenie trzech sfer naszej istoty.

Co zaś się tyczy rozpoznawania „kryptożydów”: uczmy się odczuwać, postrzegać nie tylko to, co materialne. To najlepszy – i właściwie jedyny – sposób na uchronienie się przed złymi wpływami. Nietrudno rozpoznać w drugim człowieku słowiańską duszę. Mądrze mówi Aleksiej Trehlebow: są Żydzi i Judejczycy. Co, jeżeli ktoś legitymuje się żydowskim pochodzeniem, ale jest dobrym, szczerym człowiekiem? Genetyce też nie warto ufać. Jak każda gałąź nauki wiedzie na manowce, choć może stanowić tymczasowy element pomocniczy w poznawaniu siebie i świata.

Jakie zatem są podstawowe cechy Aryjczyka? Proponuję skupić się w przede wszystkim na przymiotach duchowych. Kultura aryjska to właśnie kult Ducha. Cóż po jasnej skórze i oczach, gdy człowiek tkwi w materializmie? Ariowie, Słowianie – to Dzieci Światła, Dzieci Słońca. Oto najlepszy probierz – także dla rozwoju osobistego. Chcesz być jak najbardziej aryjski? Upodabniaj się więc coraz mocniej do Słońca. Czy Słońce musi kogoś atakować? Spójrz: nie atakuje nikogo, świeci tak samo dla wszystkich ras ludzkich, gatunków zwierząt i roślin. Mimo swej ogromnej potęgi niczego nie niszczy, a nieustannie daje życie. Niesienie Światła, Mądrości, Świadomości, Miłości – to najważniejsza cecha rasy aryjskiej. Jeśli używasz białego koloru skóry do podbudowywania swojego ego, czujesz się lepszy od innych narodów – kroczysz niearyjską drogą.

Wracając do typologii antropologicznych: w internecie obecne są także wiadomości o dokonaniach Bertila Lundmana, antropologa szwedzkiego. W latach 70. przedstawił on własny system klasyfikacji rasowej, który nie zasługuje na zbyt wiele uwagi: Europeidzi w jednej zakładce z Arabami, Indianie potraktowani jako rasa żółta. Ten ostatni błąd dotyczy też typologii Earnesta Hootona z czasów powojennych. Jego teoria w ogóle nie różni się zbytnio od poprzednich prócz tego, że nieco sensowniej systematyzuje rasę białą.

Bóg, Wszechświat, Przyroda – na każdym kroku mówią do nas: porzućcie wreszcie cywilizacyjne protezy, zacznijcie ufać sobie. Obowiązuje to także w przypadku zagadnień rasowych. Nie będziesz chyba żył wiecznie z goniometrem i suwmiarką w dłoni i na ich podstawie dobierał sobie towarzystwo? Bądź świadomy, obserwuj, odczuwaj. Promieniej czystą Miłością, jak Słońce światłem.

Żdan Borod

Przepływ energii między płciami. Po co nam związki

Michaił Wasiliewicz Niestierow: Za eliksirem miłości, 1888

Dlaczego dawniej to kobiety gotowały, prały i sprzątały? Bo były zniewolone przez mężczyzn, nie miały żadnych praw i perspektyw! – wykrzyknie niejedna współczesna, „wyzwolona” niewiasta. Szanując poglądy feminizujących dam, pozwolę sobie przedstawić mniej jednostronne i agresywne, a bardziej całościowe i pojednujące spojrzenie na sprawę.

Oczywiście, w wielu domostwach nadal głównie płeć żeńska odpowiada za wyżej wymienione obowiązki, jednak podział ról relatywizuje się. Kiedy żona ma „ważniejsze” rzeczy do załatwienia, kochający mąż wyręcza ją w tych trudach. Zdarza się, że nie wyręcza, a kobieta musi się niemal rozdwoić, by podołać pracom w mieszkaniu i poza nim.

Wróćmy wyobraźnią do czasów, kiedy maszyny nie stanowiły najistotniejszej części inwentarza, a większość zajęć w domu wykonywało się ręcznie. Oto żeńczyna pierze na tarze koszulę swojego wybranka. Nie czuje się niewolnicą, nie słyszała jeszcze o czymś takim, jak „równouprawnienie”. Międląc ubranie wędruje w duchu do swego lubego, myśli ciepło o ich wspólnym życiu, dzieciach, codziennych radościach. Takie pranie to istna medytacja, a żeńczyna ta jest wielką joginką! Dzięki mocy jej miłości koszula, którą pierze, stanie się dla męża prawdziwą zbroją i amuletem. Wszak miłość to najpotężniejsza siła w całym kosmosie.

Dzisiaj żywe, tętniące energią ręce zastępuje pralka. Taką cenę płacimy za uzależnienie od cywilizacji: im więcej urządzeń, tym mniej miłości. Lecz jeśli żeńczyna z miłością włoży ubranie do pralki, z miłością je rozwiesi, z miłością wyprasuje i ułoży w szafie – mężczyzna z pewnością to odczuje. Żona jest energetyczną strażniczką męża, a miłość to najsilniejsza energia wszechświata.

Natknąłem się na takie pytanie ze strony pewnej pani: Ale dlaczego to kobieta ma dawać miłość mężczyźnie, umieszczać ją w praniu, w naczyniach, w zupie i chronić go? Tak jakby mężczyzna sam nie miał miłości.

To prawda: mężczyźni mają w sobie tyle miłości, co i żeńczyny. Ilość miłości w człowieku nie zależy bowiem od płci, a od stopnia rozwoju duchowego. Sprowadzając to pytanie do sedna należałoby zapytać: w takim razie po co w ogóle nam związki?

Spotykam się czasem z opinią, iż płeć ma znaczenie jedynie w łóżku, gdyż wszystko inne poza uciechami cielesnymi możemy robić w pojedynkę. Taki pogląd okazuje się jednak zupełnie niedorzeczny, ponieważ doznania erotyczne także możemy przeżywać zupełnie sami (nie wspominając o podnoszonych dziś do rangi świętości jako „nowatorskie” i „niestereotypowe” związkach jednopłciowych). Może więc jednak płeć posiada jakiś głębszy sens niż tylko wzajemne zadowalanie się?

Tak jak cielesny onanizm czy homoseksualizm nie przyniosą owocu w postaci potomstwa, tak będzie też w każdej innej sferze egzystencji. Płeć ma wymiar nie tylko fizyczny, ale również psychiczny, energetyczny, a nawet duchowy (jak i całe życie). To dlatego żeńczyna spełnia się jako strażniczka energetyczna męża, a mężczyzna jako duchowe oparcie żony, jej duchowy przewodnik. Chodzi o przepływ energii między płciami, wymianę energii seksualnej (mającą różną jakość u obu płci) na wszystkich płaszczyznach, o współdziałanie energii męskiej i żeńskiej, które napędza rozwój człowieka.

Z tego wniosek, iż współczesna degradacja relacji między kobietą i mężczyzną ma swoje podłoże w braku wyższej świadomości, ugrzęźnięciu w materializmie i instynktach. Bez wiedzy o subtelnych poziomach istnienia powrót do tradycyjnych ról rodzinnych nie przyniesie wielkiego pożytku, a pozostanie zwykłym handlem i prostytucją: ja ci wypiorę koszulę, ugotuję i będę się oddawała, a ty mi za to przynoś pieniądze, kupuj prezenty i zapewniaj dobre warunki.

Oto skąd wzięła się jedna ze starosłowiańskich nazw miłości – lubość. Sylaba „lu” to skrót od „ludzie”, natomiast „bo” – od „Bogowie”. Słowo to oznacza zatem: „ludzie jak Bogowie”. Wtedy zaistnieć może prawdziwa miłość.

Wspomniałem już, że im więcej cywilizacji, tym mniej miłości. Życie bezpośrednio w Przyrodzie uwalnia ludzi od niepotrzebnych zajęć, przez co relacje rodzinne stają się jeszcze pełniejsze. Tak, Drogie Kobiety: to nie mężczyźni Was uwięzili i zamknęli w domach, a cywilizacja i materializm. Podobnie zniewoliły one i mężczyzn: bo cóż to za wolność – być poza domem i przez większość dnia harować na utrzymanie rodziny?

Natychmiastowy powrót bezpośrednio do Przyrody zakrawa na niemożliwość, nie tylko ze względu na nasze przyzwyczajenia wynikające z wielowiekowego odejścia od niej, lecz także z uwagi na stan, w jakim znajduje się obecnie sama Przyroda. Zanim staniemy się złotem, najpierw musimy wznieść się ku srebru. W miarę możliwości odsuwajmy więc od siebie nadmiar elektroniki, robotów i wszelkich przedmiotów martwych, powracajmy do dawnych technik i rzemiosł, a zwłaszcza spędzajmy jak najwięcej czasu wśród natury. To takie proste! Przede wszystkim zaś – wkładajmy miłość w nasze uczynki i działania. Niezależnie od warunków – to ona jest naszą największą mocą. Odkryjmy na nowo lubość, stańmy się na powrót Bogami i Boginiami.

Żdan Borod

Dusza i Duch, Dusza i ego. Ewolucja Duszy

gwiazdy na niebie nocą

Czy istnieje różnica między Duchem i Duszą? Słowa te nierzadko uważa się za synonim i stosuje wymiennie. Niemniej z kontekstów, w jakich są używane, da się wyczytać znaczenie nieco odmienne, tak jakby wypowiadający się podświadomie czuli, w czym rzecz.

Nie przypadkowo „Duch” jest rodzaju męskiego, a „Dusza” – żeńskiego. I w tym właściwie zawiera się odpowiedź. Nasza duchowa istota jest spolaryzowana. Istnieje więc męski aspekt naszej istoty duchowej – Duch, oraz aspekt żeński – Dusza. Duch „mieszka” w głowie; to część duchowej istoty czuwająca nad naszą ewolucją. Dusza – „mieszka” w sercu; to ta część duchowej istoty, która posiada pragnienia i poprzez ich realizację chce się doskonalić. Dlatego określenie „Dusza” pojawia się, gdy mowa o zbieraniu ziemskich doświadczeń i „życiowej szkole”, natomiast słowo „Duch” odnosi się najczęściej do bezpośredniego kontaktu z Bogiem.

Naszą istotę duchową można utożsamić (w uproszczeniu) z ciałem atmicznym (świetlistym). Duch i Dusza to części tego ciała. Duch to Atma, Dusza to Żywatma. Ich przejawienie to Żywa, czyli ciało jawne. Jak widzimy – Dusza, Żywatma, stanowi jakby połączenie ciała duchowego i ziemskiego. W umownym układzie odniesienia duch-materia: Duch to jan, ciało – jin, natomiast Dusza tworzy element harmonizujący te dwie energie.

W klasycznej filozofii wedyjskiej Ducha nazywa się Atmanem, natomiast Duszę – Dźiwatmą lub Dźiwą.

Rośliny i zwierzęta posiadają Duszę zbiorową. Analogicznie do tego nie posiadają własnego Ducha, lecz komunikują się ze zbiorowym Duchem, który czuwa nad ich duchową ewolucją. Indywidualizacja Duszy następuje stopniowo i możliwa jest tylko wśród niektórych gatunków. Największy stopień indywidualizacji wykazują zazwyczaj te osobniki, które wchodzą w kontakt z człowiekiem.

Tak wygląda troistość naszej istoty: Duch, Dusza i ciało (fizyczne). Można im kolejno przypisać także trzy sfery umysłu: nadświadomość (kontakt z Duchem), świadomość (kontakt z Duszą) i podświadomość (kontakt z ciałem). Oraz: intuicję (sygnały z nadświadomości), intelekt (sygnały ze świadomości), instynkt (sygnały z podświadomości). Mówi się także o Wyższym Ja, średnim Ja i niższym Ja. O ile Wyższe Ja da się utożsamić z Duchem, a niższe Ja z instynktem, o tyle w przypadku średniego Ja napotykamy na trudności, ponieważ nie zawsze możemy postawić znak równości między nim a Duszą. Dlaczego? Z powodu ego.

Ego to nie Dusza. Zapewne znacie i takie ujęcie troistości: ciało, umysł, duch. Wygląda na to, że Dusza została wyparta przez umysł. Tak właśnie powstaje ego: kiedy nasze średnie Ja zaczyna się utożsamiać z umysłem (najczęściej głównie z jego częścią – intelektem). Umysł to tylko narzędzie; kiedy świadomość zaczyna identyfikować się z tym narzędziem, człowiek traci kontakt ze swoim prawdziwym Ja – z Duszą. Mówi się wtedy, że ktoś przestał słuchać głosu własnego serca (które jest mieszkaniem Duszy).

Spotyka się nieraz osoby bardzo pobożne, a jednak niezbyt serdeczne. Ludzie tacy wprawdzie nawiązują kontakt z Duchem, ten jednak służy tylko podbudowywaniu ich ego – sztucznego tworu, zamiast służyć ewolucji Duszy (z którą utracili łączność). To Dusza ma poddać się Bogu, a nie ego. Oto przykład zaślepienia duchowym pierwiastkiem męskim i odrzucenia lub niedowartościowania pierwiastka żeńskiego.

Bywa i odwrotnie: zdarzają się osoby bardzo wrażliwe, szczere i życzliwe, które jednocześnie popadają w kompletny mętlik życiowy, szarpią się i gubią w swoich doświadczeniach. Tu z kolei łączność z Duszą jest w miarę dobra, ale z jakiegoś powodu (np. buntu przeciw Bogu) odrzucone zostało prowadzenie ze strony Ducha, więc Dusza znowu nie ma jak ewoluować. Tym skutkuje próba poddania się pierwiastkowi żeńskiemu, a ignorowania męskiego. Ponieważ Dusza, jako duchowy pierwiastek żeński i tak musi się czemuś poddać, zazwyczaj zaczyna poddawać się ciału. W ten sposób Żywatma miast Atmie poddaje się Żywie. Zaczyna się droga w dół.

Niestety, najczęstszym przypadkiem jest odcięcie się od obu tych boskich pierwiastków – Ducha i Duszy. Co to oznacza? Ego przejmuje funkcje Ducha (prowadzenie), a ciało funkcje Duszy (doświadczanie). Człowiek staje się wówczas tzw. biorobotem – materialnym ciałem sterowanym przez program zaślepionego umysłu. Wulgarni ludzie silniej identyfikują się z instynktem, bardziej wyrafinowani – z wyższym intelektem. Oba przypadki wiodą w tym samym kierunku: pierwsi stają się demonicznym planktonem, drudzy mają szansę ulokować się gdzieś wyżej w tej ciemnej hierarchii. Tym gorzej, ponieważ jeszcze silniej wikłają się w diabelskie rozgrywki.

Ego można zobrazować jako mentalną skorupę, która zamyka Duszę, tak że łączność z nią staje się utrudniona lub w ogóle niemożliwa. Im intensywniejsza identyfikacja z umysłem – im większy natłok myśli i im są one cięższe, tym grubsza i twardsza skorupa i słabszy kontakt z Duszą. Im słabszy kontakt z Duszą, tym bardziej spowolniona ewolucja duchowa.

Powstanie ego wiąże się bezpośrednio z powstaniem cywilizacji. Obecna faza (technokracja) to ostatni jej etap, ten sztuczny twór zaczął jednak narastać – zależnie od obszaru – wieki i tysiąclecia temu jako wynik odejścia człowieka od Boga i Przyrody. Przyjrzyjmy się współczesnej rzeczywistości miejskiej: coraz więcej bodźców z zewnątrz, coraz większa pogoń, coraz większe zaabsorbowanie umysłu i instynktów.

Droga do uwolnienia się od ego wiedzie zatem przez całkowity powrót do Boga i Przyrody. I odwrotnie: powrót do nich będzie możliwy, kiedy zaczniemy wyzwalać się od ego. Najlepsze efekty daje współdziałanie jan i jin, wewnętrznego i zewnętrznego, męskiego i żeńskiego. Niechaj nasze Dusze kroczą drogą tej harmonii.

Żdan Borod

Polaryzacja, sekret istnienia. Równowaga i harmonia jin i jan(g)

Mężczyzna z brodą całuje w czoło żeńczynę w wianku

Powiada się, iż w prasłowiańskim języku spolaryzowane energie zwało się jin i jan; natomiast przyrostek -g to naleciałość właściwa mowie chińskiej, w której pojęcia te przetrwały do naszych czasów. W moim wpisie będę przeto posługiwał się wersją pierwotną.

Zaakceptowanie filozofii jin-jan jako części kultury aryjskiej, a nie produktu importowanego ma o tyle duże znaczenie, że stanowi ona klucz do zrozumienia naszego wszechświata, którego doskonałość polega właśnie na harmonijnym połączeniu przeciwieństw: w ten sposób udało się Bogu dokonać niemożliwego. Dlatego też pojmowanie koncepcji jin-jan natrafia w wielu umysłach na spore trudności: zrozumieć tę koncepcję to zrozumieć Boga; a czy Boga da się pojąć rozumowo?

Tam, gdzie kończy się nauka, zaczyna się filozofia; gdzie zaś kończy się filozofia, zaczyna się medytacja. Jak widać – filozofia może stać się dobrą drogą do medytacji, więc dlaczego trochę nie pofilozofować i nie spróbować wyjaśnić tajemnicy jin-jan?

Błędne rozumienie jin-jan wynika przede wszystkim z odejścia od natury. Człowiek urodzony wśród żywej przyrody, obcujący z nią od dzieciństwa, wychowujący się pośród niej i igrający z nią ma szansę od najmłodszych lat pojmować niezwykłość współpracy przyrodzonych przeciwieństw, przejawiających się poprzez pory roku, dzień i noc, światło i cień, wzrost i rozkład. Nieustannie dostrzega subtelne połączenia wielu aspektów tych przeciwległych energii w minerałach, roślinach, zwierzętach, żywiołach. W cywilizacji wszystko to traci przejrzystość: jeśli chcemy, możemy mieć ciemno w dzień, a jasno w nocy, ciepło w zimie, a chłodno w lecie, natomiast odpadki gnijące w śmietniku w żadnym wypadku nie zwiastują nam ponownych narodzin. Otaczające nas sztuczne przedmioty są bez życia. Dlaczego? Ponieważ nie przedstawiają sobą boskiego połączenia przeciwieństw.

Do zaistnienia życia potrzebne jest harmonijne połączenie sił jin i jan, czyli ich polaryzacja. Współczesne, cywilizowane środowisko reprezentuje sobą coś dokładnie odwrotnego – mianowicie neutralizację. Siły jin i jan są tutaj zatarte, zredukowane, zrelatywizowane. Słusznie zatem nazywa się współczesność cywilizacją śmierci, jakkolwiek pesymistycznie by to nie brzmiało.

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie fundamentalnego aspektu jin i jan, jakim jest żeńskość i męskość.

Współcześnie zachodzą w społeczeństwie dwa procesy ściśle związane z indukowaną ludzkości walką płci. Walka płci to walka jin z jan; to kres współpracy, a zatem i kres życia.

Pierwszy proces to oddzielanie od siebie mężczyzn i kobiet. Drugi, sprzężony z nim – przybliżanie do siebie męskości i żeńskości. Naturalny stan to coś wręcz odwrotnego: to bliskość mężczyzny i żeńczyny, a jednocześnie silnie rozróżnienie między męskością a żeńskością. Polaryzacja męskości i żeńskości przybliża mężczyznę i żeńczynę, wydając owoc w postaci pięknego życia i silnego potomstwa. Wpajana dziś ludziom relatywizacja płci to neutralizacja męskości i żeńskości prowadząca do autonomii, izolacji mężczyzn od kobiet. Gdzie nie ma polaryzacji, nie ma przyciągania. Jedna, harmonijna całość („płeć” pochodzi od „pół”) zostaje zastąpiona dwiema odseparowanymi jednościami. To miłość zastąpiona egoizmem.

Inny, nie mniej ważny aspekt jin i jan to ciemność i światłość, demoniczność i boskość. Tutaj sytuacja ma się podobnie. Silna polaryzacja boskości i demoniczności pozwala siłom Światła i Ciemności na harmonijną współpracę. Zauważcie, że czarne dziury nie przeszkadzają gwiazdom ani nie walczą z nimi. Gwiazdy to Bogowie, siły Światła. Oni bez przerwy emitują Światło, swoją Miłość i w ten sposób pozwalają na życie we wszechświecie. A czarne dziury, wielkie demony, nie burzą tego ładu, lecz spełniają w nim swoje zadanie – wchłaniają z powrotem informację i sprowadzają ją do źródła, by mogła służyć przy tworzeniu nowego wszechświata.

Sytuacja na Ziemi, jaka ma miejsce od tysięcy lat, to wynik odejścia człowieka od boskości i przybliżenia się do demoniczności. Nastąpiła zatem neutralizacja, gdyż człowiek z natury jest istotą boską. Ponieważ jin i jan to naczynia połączone, również demony przestały spełniać swoją właściwą rolę. Aby ulegnąć neutralizacji przejmują część boskich mocy człowieka i wykorzystują w destrukcyjnych celach. Zaburzenie ich równowagi wyraża się w atakach na jasną stronę, w ten sposób próbują przywrócić naturalny ład. Kiedy staniemy się żywymi Bogami, gdy będziemy w pełni promieniować boskim światłem, Miłością – siły ciemności powrócą do swoich pierwotnych zadań.

Oczywiście, można na to spojrzeć z drugiej strony: to siły ciemności zaatakowały, przejęły część boskich mocy, przez co nastąpiła neutralizacja. Ale czy warto nam stawiać się w roli ofiary? W końcu to Światło jest jan, ono decyduje.

Równowagę sił jin-jan zawsze rozpatrujemy w odniesieniu do jakiegoś mikro- czy makrokosmosu. Każdy człowiek jest takim mikrokosmosem, w którym współpracują siły jin i jan. Z kolei w świecie ludzkości mężczyzna to jan, a kobieta jin (przynajmniej na płaszczyźnie fizycznej). Każdy pojedynczy atom to również kosmos.

Prawdą jest, iż siły jin i jan zawsze pozostają w równowadze. Ruch energii jan pociąga za sobą natychmiast reakcję ze strony jin. Równowaga nie musi jednak oznaczać harmonii, czyli tego, czego byśmy sobie życzyli. Choroba to nic innego, jak rozpaczliwa próba przywrócenia przez organizm równowagi. Twórca makrobiotyki, Georges Ohsawa, opisał przykład człowieka jedzącego mięso (pokarm skrajnie jang) i dla przeciwwagi słodycze (ekstremalne jin). Porównał to do popychania kogoś raz z prawej, raz z lewej strony. Równowagą od biedy można to nazwać, ale czy taka osoba osiągnie harmonię? Wątpliwe.

We właściwej polaryzacji nie chodzi więc o popadanie w skrajności. O co zatem chodzi? O naturalny stan, naturalną równowagę, współdziałanie, harmonię… I żebyśmy nie zaczęli kręcić się w kółko, chyba właśnie tutaj powinna zacząć się medytacja. Czego sobie i Wam życzę.

Żdan Borod

Odmienna energetyka płci. Polaryzacja czakr, płeć kundalini

Kanały kundalini u żeńczyny i mężczyzny. Pingala, ida i suszumna. Czakry: sahasrara, adżnia, wisiudha, anahata, manipura, swadhiszthana, muladhara. Żywioły powietrza, ognia, wody i ziemi. Energia słoneczna i księżycowa

Współczesny rynek księgarski roi się od ezoterycznych poradników dotyczących jogi i rozwoju duchowego, pouczających, jak wzmacniać system energetyczny ciała, by osiągnąć zdrowie oraz powodzenie w innych dziedzinach życia. Podobne mnóstwo informacji znajdziemy w sieci. Zadziwiające, iż prawie żadna z tych publikacji nie uwzględnia kwestii fundamentalnej dla wykonywania rozmaitych praktyk: różnic energetycznych między mężczyzną a kobietą. Wynikają one z odmiennej polaryzacji czakr (przeciwnego kierunku obrotu poszczególnych czakramów) oraz napędzającej ich siły kundalini, której ruch u obu płci jest inny. Nieuwzględnianie tych przeciwieństw niesie ze sobą zgubne skutki (nie tylko w dziedzinie związków), czego większość adeptów w ogóle nie zauważa, głównie za sprawą propagandy zrównywania płci.

Energia kundalini napędza wszystkie funkcje organizmu i całą energetykę ludzką. Płynie przez ciało trzema głównymi kanałami zwanymi nadi: są to ida (fizjologicznie tożsama z przywspółczulnym układem nerwowym), pingala (współczulny układ nerwowy) oraz suszumna (odpowiednik ośrodkowego układu nerwowego). Poprzez idę płynie siła żeńska, „księżycowa”, kojąca, chłodząca i wstrzymująca. Pingalą wędruje moc męska, „słoneczna”, pobudzająca i rozgrzewająca. Susiumna to miejsce przebiegu zharmonizowanej energii męskiej i żeńskiej, niejako droga połączenia, „dziecka” tych spolaryzowanych sił. To prosta linia wiodąca wzdłuż kręgosłupa. Ida pingala natomiast wschodzą spiralnie po obu jego stronach. Różnica w energetyce męskiej i żeńskiej polega na tym, iż u obu płci kanały te położone są odwrotnie. Tym samym spirale, po których biegną ida i pigala, posiadają odwrotny kierunek skrętu.

U mężczyzny kanał energii męskiej, pingala, biegnie od czakry podstawy po prawej stronie, tworząc spiralę lewoskrętną (to jednocześnie kierunek, jaki wyznacza ruch podniesionej prawej ręki). U żenczyny pingala idzie po stronie lewej, tworząc spirale prawoskrętną. Odwrotnie jest z idą. Dlatego dla mężczyzny drogą prawości, „prawej ręki” jest droga męska, „słoneczna”, zaś dla żeńczyny droga prawej ręki, prawa droga – to ścieżka żeńska, „księżycowa”. Księżyc odbija światło Słońca. Jeśli żeńczyna rozwija się w męską stronę, podąża wówczas w kierunku przeciwnym do ewolucji – z góry na dół, drogą demoniczną, drogą inwolucji, lewej ręki. Większość wskazówek podawanych we współczesnych tekstach zorientowana jest na mężczyzn, jako tych, którzy mają za zadanie prowadzić duchowo. Kobiety stosujące się bezpośrednio do książkowych wytycznych, bez odpowiedniej wiedzy, schodzą wprost „do piekła”, ściągając tam także mężczyzn. „Cały świat w rękach mężczyzny, a mężczyzna w rękach żeńczyny”.

Koronnym przykładem niech będzie siddhasana, jedna z podstawowych pozycji medytacyjnych. Wykonuje się ją kładąc podeszwę lewej stopy przy kroczu, prawą stopę układa się natomiast na kości łonowej, powyżej genitaliów. Mało kto wie, że siad ten przeznaczony został dla mężczyzn; żeński odpowiednik to siddha yoni asana („doskonała pozycja żeńska”), w której do krocza przyciąga się stopę prawą. Jedną z funkcji tych asan jest odciągnięcie energii od narządów rozrodczych i skierowanie jej poprzez kanał idy do wyższych czakr, co pomaga w opanowaniu żądz, niskich pragnień i motywacji oraz podniesieniu świadomości duchowej. Kobieta wykonująca męską siddhasanę wywołuje efekt wręcz odwrotny. Dotyczy to i innych technik jogicznych, na przykład ćwiczeń oddechowych (oddychanie słoneczne i księżycowe) czy niektórych mudr. M. in. dlatego świat zachodni, mimo ogromnego rozpowszechnienia jogi, nadal tkwi w sidłach materializmu.

Przede wszystkim jednak odmienny ruch kundalini powoduje przeciwną polaryzację centrów energetycznych u mężczyzny i żeńczyny. Z ośrodkami tymi pracujemy nie tylko uprawiając jogę, lecz wpływamy na nie – mniej lub bardziej świadomie – podejmując wszelkie wysiłki rozwoju osobistego, stosując psychoterapię itd. Wymaga to zatem doboru odpowiednich dla każdej płci metod, stosownie sformułowanych sugestii czy afirmacji. Od sprawnego działania czakramów zależy całe nasze życie. Brak wiedzy na temat polaryzacji przyczynia się do blokad energetycznych, zaburzeń w przepływie energii między czakrami, a co za tym idzie – poważnych problemów zdrowotnych, psychicznych, osobistych i zawodowych.

Umownie odmienną polaryzację określić można jako przeciwny kierunek obrotu poszczególnych czakr. Umownie, ponieważ stwierdzenie, że czakra wiruje w prawo lub w lewo zawsze stanowi jakieś uproszczenie. Czakra nie jest bowiem zwykłym, kręcącym się wirkiem; to złożona, wielopoziomowa struktura energetyczna. Z tego powodu oczyszczanie, harmonizowanie i rozwijanie czakr zabiera zazwyczaj trochę czasu.

Uwaga: ujemna lub dodatnia polaryzacja danej czakry nie oznacza jej „pasywności” bądź „aktywności”, jak to niektórzy ujmują – a w każdym razie sformułowanie takie brzmi niezręczne i zwodniczo. Aktywne powinny być bowiem wszystkie czakry. Zarówno obrót w prawo, jak i w lewo jest przecież aktywnością. Natomiast polaryzacja danej czakry decyduje o tym, w jaki sposób przejawiamy związane z nią boskie cechy, tzw. cechy urzeczywistnienia. Ziemskie przeznaczenie mężczyzny wiąże się z urzeczywistnieniem boskich cech manifestowanych w sposób męski (męski aspekt boskości), a los żeńczyny to ich realizacja na sposób żeński (żeński aspekt boskości). Na przykład: ujemna polaryzacja trzeciego oka u mężczyzn nie oznacza, że pozbawieni są oni daru jasnowidzenia, a ujemna polaryzacja czakry serca nie znaczy, że nie potrafią kochać. Po prostu czym innym jest jasnowidzenie męskie, a czym innym żeńskie – podobnie jak zwykłe widzenie. Widzimy niby to samo, a jednak dostrzegamy różne rzeczy, na co innego zwracamy uwagę, inaczej reagujemy. Obie płcie odmiennie też wyrażają miłość. Tak samo u żeńczyny – ujemna polaryzacja najwyższej czakry nie świadczy o braku kontaktu z boskością, a ujemna polaryzacja czakry najniższej nie ma nic wspólnego z brakiem popędu seksualnego, chociaż zarówno sfera duchowości jak i seksualności wygląda u żeńczyn zupełnie inaczej, niż u mężczyzn. U dawnych Słowian męski i żeński aspekt cech urzeczywistnienia znajdował swoje odbicie w męskich i żeńskich obrazach boskości, Bogach i Boginiach.

Poniżej poglądowo opisuję, jak odmienna polaryzacja odzwierciedla się w codziennym życiu. Zaznaczam jednak, iż czynię to na przykładzie harmonijnej, tradycyjnej, słowiańskiej rodziny, przeto egzemplifikacja niekoniecznie ma wiele wspólnego z obecnymi realiami i tendencjami. Dawniej rozwój osobisty i duchowy zawsze rozpatrywano w kontekście relacji rodzinnych i społecznych. Dopiero postępująca w ciągu stuleci degradacja związków międzyludzkich i społecznych więzi spowodowała postrzeganie wzrostu świadomości w kategoriach indywidualizacji.

Pierwsza czakra – czakra korony, sahasrara, u mężczyzny posiada polaryzację dodatnią, u żeńczyny ujemną. Duchowe prowadzenie, prowadzenie rodu i rodziny, to rola męska. Można powiedzieć, iż żeńczyna poddaje się Bogu przez poddanie się mężowi. Kobieta, która nie podlega męskiej sile, której nie prowadzi żaden mężczyzna, nie będzie również potrafiła poddać się Bogu. Żeńczyna sama nie osiągnie oświecenia. Z tego względu we wszystkich tradycjach duchowych tytuł „oświecony” przysługiwał jedynie mężczyznom. Nie ma sensu buntować się czy protestować przeciwko temu; lepiej zaakceptować naturę płci i rzeczywistości, wtedy wszystko układa się w zgodzie z Boskim Planem. Odzwierciedlenie tego planu znajdziemy nawet w genetyce. U Słowian i innych ludów ziemi po ojcu dziedziczy się cechy duchowe (współczesna psychologia określa to mianem „empatii”), natomiast po matce – inteligencję. Powiada się, iż pierwszy mężczyzna zostawia w żeńczynie obrazy Ducha i krwi (zjawisko telegonii). Dlatego Ród prowadzi się po linii męskiej. Sytuacja przeciwna (matrylinearna) powoduje przerost inteligencji nad Duchem, czyli demoniczność. Mężczyzna jest tym, który daje rodzinie i potomstwu fundamenty duchowe i etyczne.

Druga czakra – trzecie oko, adżnia. U żeńczyny posiada polaryzację dodatnią, u mężczyzny ujemną. Wspomniana zdolność jasnowidzenia przejawia się m. in. jako tzw. kobieca intuicja. Ma to związek ze szczególnym ukierunkowaniem żeńczyny na ciało diwie (ciało buddyczne, dewakaniczne). Diwa, dziwa, dziewczyna – to słowa pochodne. Dzięki rozwojowi tej czakry żeńczyna uzyskuje wyjątkową zdolność przeczuwania złego i dobrego (prekognicji), a przeczucia te przekazuje mężowi. Pięknie oddają to słowa jednej z piosenek Marka Grechuty: Każdą chwilę mi w porę przepowiesz, żadna chwila mnie źle nie zaskoczy. Zalicza się do tego także dawanie natchnienia mężczyźnie. Przekazywanie żeńskiej mądrości duchowej związanej z trzecim okiem dokonuje się głównie na poziomach subtelnych (telepatycznie). Męskie jasnowidzenie to przede wszystkim dostrzeganie aury i ciał subtelnych – wykorzystywane jest niejako biernie, do celów duchowych.

Trzecia czakra – czakra gardła, wiśuddha. U mężczyzny spolaryzowana dodatnio, u żeńczyny – ujemnie. Związana z wyrażaniem siebie, komunikacją i decyzyjnością, a co za tym idzie – miejscem w społeczeństwie. Mężczyzna pełni rolę nauczyciela, a żeńczyna słucha. Bezpośrednia, werbalna komunikacja to cecha męska; żeńczyna mówi nie wprost, jej ekspresję cechuje większa subtelność. Mężczyzna reprezentuje w społeczeństwie całą rodzinę, załatwia sprawy, podejmuje decyzje. Pozycję żeńczyny wśród ludzi określa pozycja jej męża (tak było zawsze u Słowian przed wprowadzeniem obcego porządku). To żona wchodzi do środowiska i rodu męża.

Czwarta czakra – serce duchowe, anahata. U żeńczyny ma polaryzację dodatnią, a ujemną u mężczyzny. Tutaj sytuacja przedstawia się więc odwrotnie, jak w przypadku czakry gardła. To żeńczyna wyraża swą miłość bezpośrednio, pochłaniając ukochanego swoim słodkim, kojącym oceanem czułości. Mama potrafi w rodzinie wszystko załagodzić, nawet jeśli pojawią się jakiekolwiek nerwy, Wprowadza do domu ciepło. Jest też strażniczką energetyczną całej rodziny – jej miłość chroni wszystkich. Mężczyzna z kolei okazuje miłość w sposób znacznie bardziej zawoalowany. Cała jego działalność stanowi wyraz miłości do żeńczyny: wszelkie osiągnięcia duchowe i materialne. Jego czułość to mocny dotyk i silny uścisk, po który zawsze można przyjść, ale narzucał się on z nim nie będzie.

Czakra piąta – splot słoneczny, manipura. W tym centrum mężczyzna wykazuje polaryzację dodatnią, żeńczyna zaś ujemną. To czakra związana z dostatkiem, ale także z ciepłem i radością – cechami urzeczywistnianymi również w duchowym sercu. Na tym poziomie ma więc mężczyzna możliwość aktywnego wyrażenia tych przymiotów. Oto uśmiechnięty, rubaszny ojciec wykonuje wokół gospodarstwa różne prace: wszędzie go pełno, a wszystkich domowników rozpogadza dobrym żartem, głębokim, radosnym śmiechem i śpiewem. Mężczyzna daje żeńczynie dom i wszystko, co okaże się potrzebne. Sam mężczyzna nie potrzebuje bowiem wiele do życia: wystarczy jedna koszula, para spodni i ewentualnie podstawowe sprzęty.

Szósta czakra – czakra sakralna, swadhiszthana. U żeńczyny zachodzi tu polaryzacja dodatnia, u mężczyzny – polaryzacja ujemna. Z centrum tym wiążą się takie cechy jak zgoda, harmonia, życzliwość oraz – przyjemność. To wszystko znowu wnosi do przestrzeni domowej, do związku – żeńczyna. Ona zawsze zgadza się z mężem, docenia go i podziwia. Jest w pełni zadowolona z jego decyzji. Uwielbia mu usługiwać, pięknie podawać jedzenie. Przyozdabia domową przestrzeń, by rodzina czuła się w niej przytulnie. Rozpieszcza swego wybranka i dzieci. Zaliczają się tu również rozkosze erotyczne. Dobra żona z radością i miłością oddaje się mężowi.

Siódma czakra – czakra podstawy, muladhara. Mężczyzna jest tu spolaryzowany dodatnio, żeńczyna ujemnie. Naturalnie, najlepiej widać to w miłości cielesnej – mężczyzna „bierze” żeńczynę. Jego genitalia są aktywne i działające, żeńskie – tworzą przestrzeń, poddają się. Czakram ten odpowiada też za byt i przetrwanie. Mężczyzna zapewnia żeńczynie i całej rodzinie fizyczne bezpieczeństwo oraz wszelkie zasoby niezbędne do rozwoju. Tak spirala się zamyka, gdyż mężczyzna odpowiada za rozwój ducha i osobowości członków rodziny.

Dla uzupełnienia warto wspomnieć o powiązaniu mężczyzny z żywiołami ognia i powietrza, a żeńczyny – wody i ziemi. Ogień reprezentuje ruch wertykalny, wzbija się ku niebu, woda – ruch horyzontalny, rozlewanie się. Woda potrafi zgasić ogień, na co żeńczyna powinna uważać – umiejętnie kierować swoją energią płciową. Poddając się ogniu woda nagrzewa się, przekształca w parę wodną i również wznosi do góry. Mężczyzna czerpie siły duchowe przede wszystkim z przestworzy, od Swaroga, Ojca Niebieskiego. Tego wymaga duchowe prowadzenie rodziny! Niegdyś także mężczyźni nosili długie włosy (fizyczne łączniki z kosmosem). Żeńczyny, jeśli przebywały w środowisku zewnętrznym (poza rodziną), splatały włosy w warkocz i zakładały chusty dla ochrony przed penetrującą, przenikającą powietrze siłą obcych mężczyzn. Warkocze i chusty nosiły także w domu, by lepiej skupić się na żeńskich atrybutach. Żeńczyna pielęgnuje bowiem szczególną relację z Matką Ziemią, gromadząc jej energię w świętym naczyniu – macicy. Uczy się od Ziemi bycia matką. Dawnym Słowiankom pomagały w tym długie do samej ziemi spódnice. Żeńczyna, dzięki ujemnej polaryzacji czakry podstawy, czerpie więc siły od Matki Ziemi, zaś mężczyzna dzięki dodatniej polaryzacji czakry korony pobiera moc z niebios.

Zachęcam do skonfrontowania tych wyjaśnień z codziennymi obserwacjami, do zastanawiania się nad właściwym przejawianiem poszczególnych cech urzeczywistnienia przez obie płcie, do refleksji nad problemami współczesności, kierunkiem, w jakim zmierzają dzisiejszy człowiek, dzisiejsze relacje, społeczeństwo, świat.

Oczywiście, można powiedzieć, że świat „idzie do przodu”, że pewnych rzeczy się nie zmieni, czasu nie cofnie, trzeba zaakceptować to, co mamy itd. Co innego jednak akceptacja obecnego stanu, a co innego pozwolenie na staczanie się w przepaść i bieg „z owczym pędem”. Nie chodzi też o powrót do przeszłości, a zwyczajnie – do normalności. Jeśli widzimy jakąkolwiek nieprawidłowość, mamy moc – powoli, krok po kroku – uzdrawiać sytuację. Świadomość różnic energetycznych między mężczyzną a żeńczyną to podstawa w przywracaniu harmonii na każdym polu. Nie tylko dla joginów i ezoteryków.

Żdan Borod

Wypisy z doktora Miszry: prawa umysłu. Joga jako aryjskie dziedzictwo

dr Rammurti Szriram Miszra (Śri Brahmananda Saraswati)

Chociaż rozmaite elementy, praktyki i pochodne jogi zdążyły się w znacznym stopniu rozpowszechnić w naszym społeczeństwie, wiedza na jej temat, podejście do niej i świadomość celów, ku którym wiedzie, nadal pozostawiają wiele do życzenia. Warstwa Polaków oczadziała czy to katolickim, czy alkoholowym wyziewem (czy to jednym i drugim) widzi w niej nieodmiennie jedną z podejrzanych mód, dziwactwo dalekowschodniej proweniencji do serii z buddyzmem i wegetarianizmem. Uprawianie jogi często wykazuje przerost formy nad treścią, wynika z potrzeby oderwania się od topornej, hermetycznej mentalności. W obu przypadkach, od lat, traktuje się jogę jako zjawisko egzotyczne, pozytywne i postępowe lub obce i niebezpieczne. Dla wielu osób joga to tylko zestaw ćwiczeń fizycznych, a medytacja – zaledwie forma relaksu.

Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Polska, a gdzie Hindusi. Joga stanowi przecież część filozofii indyjskiej, tak jak sanskryt uznaje się za źródło indyjskiej filologii. Związki sanskrytu z językami indoeuropejskimi, zwłaszcza słowiańskimi, paralele mitologiczne wierzeń staroindyjskich i starosłowiańskich, całą oczywistość jednego źródła, wspólnoty praindoeuropejskiej – pozbawiono głębszego znaczenia. Na lekcjach historii dzieci nie uczą się ani o starożytnych Indiach, ani o dawnych Słowianach; zmanipulowana edukacja wiedzie więc już najmłodsze umysły w niewłaściwym kierunku, budując w nich fundamenty ignorancji.

Jak słusznie zauważa znakomity jogin, dr Rammurti S. Miszra, w swej książce „Podstawy jogi królewskiej”, joga nie stanowi własności żadnego państwa: Należy ona do natury i świadomości; wszyscy mają do niej równe prawo. Kultura indyjska jedynie przechowała nauki jogiczne, wywodzące się od starożytnych wołchwów aryjskich. Można rzec, iż są one pozostałością pierwotnej, aryjskiej mądrości, z czasów, zanim uległa ona stopniowemu rozwarstwieniu na poszczególne dyscypliny i zaczęła podążać materialistycznymi torami. Sanskryt to z kolei najstarszy z zachowanych języków aryjskich. Część Ariów, żyjąca na terenie dzisiejszych Indii, połączyła się później z ciemnoskórym ludem Drawidów tworząc naród Hindusów. Krew białych ludzi płynie przede wszystkim u przedstawicieli dwóch wyższych kast (braminów i kszatrijów).

Z czasem także znaczna część przekazów jogicznych została zniekształcona, podobnie jak teksty wedyjskie. Krytykowana przez niektórych gurujoga wywodzi się z aryjskiej tradycji rodowej. U podstaw wiedzę duchową przekazywano z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Linia duchowa tożsama byłą więc z linią rodu. Ich oddzielenie od siebie to efekt dysharmonii i chaosu, jakie cechują Kalijugę.

Joga to doskonalenie ciała i umysłu, dążenie do prawdy, do poznania natury rzeczywistości, do zjednoczenia z Bogiem. Wyobrażamy sobie wielkich joginów medytujących w jaskiniach Himalajów; lecz przecież tajga i inne zakątki Rusi także pełne są mistrzów Ducha. Wszak sama Baba Jaga to żeńczyna, która ćwiczy jogę. Odrodzenie Słowiańszczyzny wiąże się z ponownym odkryciem tych odwiecznych, duchowych wartości. Literatura jogiczna daje nam wiele cennych wskazówek na drodze powrotu do korzeni.

Jednocześnie nie należy kojarzyć jogi z wyrzeczeniem i pustelniczym żywotem. Jakkolwiek duchowy upadek współczesnego społeczeństwa oraz zanieczyszczenie miast chemią i hałasem skłaniają do poszukiwania spokojniejszego i zdrowszego otoczenia, nie oznacza joga rezygnacji z życia osobistego czy zawodowego. Związki międzyludzkie, rodzina i twórcze zajęcia to ziemska część Boskiego Planu. Jeśli jednak pozostaną one na poziomie biologii i w sferze tego niższego poziomu życia, wtedy staną się przeszkodą nie tylko w jodze, ale zagrożą człowieczeństwu – pisze dr Miszra.

Poniżej przytaczam kilka fragmentów wspomnianego podręcznika (oryginał: Rammurti S. Mishra, Fundamentals of Yoga, Julian Press, Nowy Jork 1959. W Polsce pozycja wydana w tłumaczeniu Michała Uroczyńskiego przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w 1985 roku oraz dziesięć lat później przez wydawnictwo Trickster z Sosnowca). Cytaty zostały skomponowane w całość opisującą podstawowe prawa umysłu i kreacji oraz działanie podświadomości, a jednocześnie oddającą najistotniejsze założenia jogi. Serdecznie polecam przeczytanie tej publikacji w papierowej całości.

Żdan Borod

Podstawowa przyczyna wszelkich zjawisk mentalnych to sugestia. Cały kosmos jest niczym innym jak sugestią; dzięki niej istnieje świat. Ona jest najstarszą i najpotężniejszą siłą przyrody. Ciągle, w każdej chwili poruszamy się dzięki naszej sugestii. Najpierw myślimy, potem zaś działamy.

Cała aktualna wiedza i to, co poznać zamierzamy, staje się naszą własnością dzięki sile sugestii. Nawet takie poznanie, które wydaje się nam bezpośrednie i spontaniczne, zachodzi dzięki mocy sugestii pierwotnej energii twórczej, dzięki wszechmocnemu, wszechobecnemu i wszechwiedzącemu Kosmicznemu Umysłowi – Kosmicznej Inteligencji Najwyższego. Wszelka wiedza była tutaj przed tobą i przed powstaniem tego świata. Będzie ona trwała wiecznie – przetrwa ciebie i świat. I to także stanie się za sprawą wielkiej siły sugestii.

Prawo sugestii, prawo boskiej woli jest niezawodne i absolutne. Cały ten świat: ignoranci i mędrcy, bogaci i biedni, wielcy i mali, młodzi i starzy, wszystko co żywe i martwe podporządkowane jest prawu sugestii. Nie ma wyjątku od tej reguły. Prędzej czy później każda sugestia powoduje określony skutek. Złe czy dobre, życie nasze rozwija się według naszej nieustannej sugestii.

Nieustannie nadajemy i odbieramy sugestie za pośrednictwem naszych zmysłów. Dziecko rozpoznaje miłość lub gniew w oczach swych rodziców. Korzystając z oczu i uszu, czytamy pisane sugestie i słuchamy w szkole wykładów. Dzięki nozdrzom wąchamy przyjemne lub przykre zapachy, zaś przez skórę czujemy dotyk i temperaturę. Te i podobne sugestie zwą się sugestiami zmysłowymi.

Gdy sugestię powtarza się wyłącznie w myśli, jest to sugestia mentalna. To najsilniejszy rodzaj sugestii.

W różnych rodzajach sugestii posługujemy się siłą umysłu i myślami, które są podstawą wszelkiej sugestii. Nikt nie wypowiedziałby słowa ani nie uczynił gestu, gdyby nie było to wynikiem jakiejś myśli. Słowa i czyny są tylko narzędziami myśli, którą wyrażają. A zatem wszystkie sugestie są kontynuacją sugestii mentalnych: powstają w umyśle i w umyśle się roztapiają. Podstawa wszystkich sugestii, sugestia mentalna, jest niezależna.

Sugestie mentalne są tak rzeczywiste jak otaczający nas wszechświat. Myśli są przedmiotami i przedmioty są myślami. Energię tworzy i kontroluje umysł. Sugestia mentalna jest najpotężniejszą siłą na świecie. Umysł to wszechświat, a wszechświat to manifestacja Kosmicznego Umysłu. Myśl jest materią i wszystkie rzeczy materialne są jedynie ekspresją umysłu.

Fal mentalnych, siły mentalnej nie wiążą przyczyny, skutki, czas i przestrzeń. Fale twojego umysłu mogą docierać do gwiazd oddalonych o miliony kilometrów. W jednej chwili możesz przekazać twe myśli osobie, która znajduje się daleko od ciebie. Możesz poznawać zdarzenia minione i przyszłe w podobny sposób, jak na rozłożonej mapie przemierzasz różne kraje.

Kiedy trapią nas zmartwienia, dzieje się to za sprawą sugestii naszego umysłu. Czujemy się zniewoleni i bezsilni. A przecież możemy sobie umysł podporządkować i stać się wolni. Ulegając sugestiom własnego umysłu, ludzie skazują siebie na cierpienie. Wszelkie sugestie winny być podporządkowane autosugestii. Muszą być aprobowane, jeśli są zgodne z autosugestią i odrzucane, jeśli jej przeczą.

Gdy fale mentalne wyłaniają się z umysłu podświadomego, mamy do czynienia z sugestią, kiedy zaś następnie przyjmują postać idei, wyobrażeń itp., stają się wówczas częścią świadomego umysłu i osobowości człowieka, który działa i reaguje właśnie pod ich wpływem. Jasne jest teraz, że za sprawą autosugestii siła mentalna gromadzi się, aby wytworzyć jakikolwiek nawyk. Wszelkie sugestie mentalne, słowne czy środowiskowe działają za pośrednictwem autosugestii. Możemy więc powiedzieć, że wszelkie sugestie są autosugestią. Człowiek nie może wykonać żadnej pracy, jeśli nie wzbudzi w sobie odpowiednich sugestii. Ludzkie obawy, cierpienia i choroby zależą również od autosugestii.

Autosugestia jest najlepszym i najskuteczniejszym lekarstwem. Dzięki niej człowiek może pozbyć się lęku przed bólem i cierpieniem, usunąć ze swego umysłu konflikty, zwyciężyć śmierć i wyzwolić się z wszelkich więzów.

Energia podświadomego umysłu jest bardzo rozproszona i nieustannie źle wykorzystywana przez autonomiczny układ nerwowy. W czasie niezliczonych wcieleń wysyłaliśmy do naszej podświadomości materialistyczne sugestie, dlatego teraz nasza wola nie ma wpływu na wiele funkcji psychofizycznych. Popadliśmy w hipnozę przez nasze własne błędy i fałszywe sugestie, uważając siebie wyłącznie za ciało, mimo że prawdziwa nasza natura jest wieczna, wszechwiedząca, wszechmocna i wszechobecna.

Praktykując jogę może człowiek pozbyć się hipnotycznego stanu, w który popadł przez destruktywne autosugestie – może osiągnąć naturalny, zdrowy stan umysłu. Praktyka jogi jest dehipnotyzacją. Ludzie sami przysparzają sobie cierpień i przez szkodliwe autosugestie wpędzają się w nieszczęścia. Wiele współczesnych filmów, telewizja, powieści sensacyjne współdziałają z tymi negatywnymi sugestiami.

Świadomy umysł jest przyczyną niewoli lub wolności Jaźni. Gdy skłania się ku przyziemnym, materialnym zainteresowaniom, Jaźń popada w niewolę. Kiedy jednak zwraca się ku wyższemu, duchowemu życiu, Jaźń zostaje wyzwolona.

Świadomy umysł może zmienić truciznę w nektar i nektar w truciznę, wybrać niebo lub piekło, życie lub śmierć, nieśmiertelność lub śmiertelność. Posiada od wszelkie możliwości, aby stać się najwyższą drogą wiodącą do Boga i jest zdolny ciążyć ku destrukcji.

Wszystkie niewolitywne funkcje ciała kontrolowane są przez umysł podświadomy (np. mięśnie niezależne od woli, narządy wewnętrzne, praca serca, płuc, nerek i gruczołów dokrewnych, przemiana materii). Umysł podświadomy pracuje nieprzerwanie, w stanie czuwania, snu zwyczajnego i głębokiego, podczas szoku, omdlenia, śpiączki itd.

Kiedy umysł podświadomy przejmuje na siebie kierowanie wszelkimi funkcjami, mówi się, iż człowiek staje się nieświadomy.

Umysł podświadomy jest zbiornikiem wszelkich przeżyć, doświadczeń i wspomnień. Projektuje je w takich stanach świadomości jak czuwanie i sen.

Do podświadomego umysłu mają dostęp wszelkie sugestie słowne, mentalne i środowiskowe.

Kiedy umysł świadomy i podświadomy jednoczą się w harmonii, tworzą wówczas umysł nadświadomy.

Umysł nadświadomy posiada wieczny byt, wieczną mądrość, pokój i szczęśliwość. Sprawuje on kontrolę nad innymi umysłami.

Zapamiętaj: wszystkie stany umysłu poza nadświadomym są względnie rzeczywiste, są bowiem uwarunkowane. Bezwzględnie i trwale rzeczywisty jest tylko stan nadświadomości. Kiedy nadświadomy stan ukaże się na czystym niebie twojego umysłu, wszystkie inne stany rozproszą się, tak jak noc rozpraszają narodziny dnia.

Nadświadomość jest istotą i ukoronowaniem wszystkich stanów umysłu. Joga ma za zadanie dopomożenie uczniowi w osiągnięciu stanu nadświadomości.

Musimy zrozumieć nasze codzienne życie i ogromną rolę umysłu podświadomego. Każdy dzień naszego życia wypełniony jest pohipnotycznymi sugestiami. Bez przerwy sugerujemy sobie przyszłą pracę; zaraz po porannym przebudzeniu wypełniamy podświadomy umysł sugestiami zajęć na cały dzień. Podczas studiów dajemy sugestie pomocne w uzyskaniu dyplomu czy tytułu naukowego. Gdy układamy jakikolwiek plan, sugerujemy sobie przeróżne przyszłe działania. Bez przerwy hipnotyczne sugestie! Chcąc uwolnić się od tej hipnozy musimy zastosować silne sugestie mentalne dehipnotyzujące. Wszystkie nasze działania, nawyki czy dokonania są efektem uprzednich sugestii na podświadomy umysł, i tym są silniejsze, im większa była moc tych dawnych sugestii. Skieruj więc silną, pozytywną sugestię do podświadomego umysłu. Praktykując to regularnie, już wkrótce zauważysz, że twój podświadomy umysł jest ci posłuszny całą dobę, przez okrągły rok. Twój sen będzie zgodny z twoimi sugestiami, rozjaśnią one twe życie, uczynią je pełnym, szczęśliwym, a przez to pomogą i światu. Stosuj pozytywne sugestie w rodzaju: „Z każdym dniem będę coraz bardziej zrelaksowany, mocniejszy, szczęśliwszy; będę żył coraz uczciwiej, coraz lepiej działał i więcej pomagał innym. Uwolnię się od lenistwa, niskich pragnień i niewiedzy. Każda medytacja otwierać mi będzie nowe horyzonty, z każdą medytacją osiągał będę nowe życie i nowe światło.”

W przeszłości dawałeś złe sugestie, ich skutki zatem nie mogły być dobre. Dlatego zdaje ci się, że twój podświadomy umysł działa przeciwko tobie. Wcale tak nie jest: to twoje własne uprzednie złe sugestie działają przeciwko twej obecnej sytuacji. Teraźniejsze życie jest rezultatem sugestii wysuwanych we wszystkich minionych wcieleniach, tak jak przyszłe życie będzie efektem dzisiejszych sugestii. Jeśli pragniesz dobrego, szczęśliwego życia i oświecenia, już dziś dawaj tylko jasne, pozytywne sugestie swemu podświadomemu umysłowi.

Jak deszcz nie przecieknie przez dobry dach, tak namiętności będą obce rozważnemu umysłowi. Bezmyślność jest przyczyną cierpień i śmierci, a dobre myślenie jest eliksirem i źródłem wiecznego życia. Czujnego śmierć nie zaskoczy, a bezmyślni są już martwi.

Tylko wolny od nieczystych myśli osiąga zbawienie. Droga do niewinności jest prosta: z łaski anahat nady (siabda brahmana), poprzez skupienie i medytację na nim uzyskamy wewnętrzny probierz, i jeśli tylko pojawi się nieczysta myśl, natychmiast konfrontujemy ją z przeciwną – czystą.

Czuwaj nieustannie nad umysłem i myślami. Prowadź umysł z ciemności ku światłu, od cierpienia do życia, od śmierci do nieśmiertelności, ze złudzeń do rzeczywistości i bądź pełen szczęścia.

Musisz jasno zdawać sobie sprawę z niezłomnej decyzji zmiany swego życia i przetworzenia własnego umysłu świadomego i podświadomego w umysł nadświadomy.

Dołóż wszelkich starań, aby twój umysł stał się pogodny i spokojny. Warunkiem wstąpienia na ścieżkę jogi jest spokój umysłu.

Aby osiągnąć wyciszenie i pokój umysłu, należy wprowadzić w życie następujące cztery reguły:

1. Szukać towarzystwa ludzi światłych, wyzwolonych, albowiem wiedzą oni, czym jest prawdziwe szczęście.

2. Głęboko współczuć w smutkach i cierpieniach innych ludzi.

3. Być otwartym i radować się z przebywania w towarzystwie ludzi prawych i zacnych.

4. Zachować spokój i obojętność w stosunku do ludzi złośliwych, agresywnych.

Wykorzystuj każdą okazję, aby wzrastać w prawdzie i odrzucaj zdecydowanie fałsz oraz przesądy.

Rozwijaj w sobie wiarę i nie ulegaj przygnębieniu.

Mówienie prawdy, prostota i jasność wypowiedzi oraz spokój umysłu to niezawodne czynniki twojego powodzenia.

Podczas skupienia winieneś posiadać niezachwianą wiarę w siebie i w naturę, która obecna jest w tobie i wokół ciebie, która jest matką słońc, gwiazd i planet.

Wiedz, iż mentalne i naturalne siły gotowe są ofiarować ci to, czego dotychczas w ogóle nie znałeś. Boskie siły służą ci zresztą nieustannie, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z nich sprawę, czy nie; nawet przed narodzinami i po śmierci, kiedy żadna rzecz materialna nie może ci już towarzyszyć. Gdziekolwiek się udasz, one będą tam przed tobą.

Zawsze pamiętaj o wiecznej Świadomości obecnej w twoim sercu. Ona jest twym prawdziwym mistrzem. To ona wyzwoli cię z wszelkich więzów. Przejawia się w tobie w postaci różnych boskich dźwięków (anahat nada), będących niewyrażalną, subtelną, ciągłą wibracją muzyczną „słyszaną” we wnętrzu głowy. Podobna wibracja powstaje przy wymawianiu zgłoski OM.

Praktykuj i osiągnij nirwanę. OM.

dr Rammurti Szriram Miszra – Śri Brahmananda Saraswati

Dwa pierwiastki, dwie zasady. Kosmologia aryjska

Filozofia aryjska: dwa uniwersalne aspekty, męski i żeński

Dwie uniwersalne siły: męskość i żeńskość. Możemy dostrzec je wszędzie wokół, w całym wszechświecie, w przyrodzie, w człowieku, w życiu codziennym. Zrozumienie współdziałania tych dwóch elementów to podstawa skutecznego rozwoju duchowego, harmonijnego życia rodzinnego i społecznego oraz zdrowych relacji z przyrodą.

W tabeli uwzględniłem szesnaście aspektów przejawiania się męskości i żeńskości na płaszczyźnie duchowej, kosmicznej, ogólnoziemskiej i ludzkiej. Postaram się je teraz szczegółowiej omówić.

Podstawowymi pojęciami w kategorii ziemskiej ewolucji duchowej są Ród i Przyroda. Pisząc o Rodzie mam na myśli Ród Boski, który przechodzi bezpośrednio w ziemski Ród ludzki; są one w istocie tym samym, choć w czasach duchowego uśpienia ludzie – dzieci Bogów zapominają o swym boskim pochodzeniu i boskiej naturze. Przestrzeń dla szczęśliwego rozwijania się Rodu w materii stwarza Przyroda – to ta, która jest przy Rodzie. Faktem jest, iż w Przyrodzie człowiek znajduje wszystko, co mu potrzebne do życia, do szczęścia i duchowego wzrostu. Przyroda jest z nami całkowicie zgodna, kompatybilna. Cywilizacja nie wynalazła niczego, co nie istniałoby w Przyrodzie, powiada syberyjska pustelnica, Anastazja – to święta prawda. I więcej: żaden, czy to najbardziej prosty, czy najbardziej skomplikowany wynalazek cywilizacyjny nie dorównuje i nie dorówna dziełom Przyrody. Są to bowiem dzieła żywe, posiadające zdolność regeneracji i bezgranicznego rozmnażania się. Nie potrzebują konserwacji, a ich produkcja nie wymaga znojnej pracy umysłowej ani fizycznej, nie niesie ze sobą hałasu, zanieczyszczeń i odpadów. I tak jak Najwyższego Boga, którego nazywamy Rodem, możemy uznać za protoplastę, Praocja Boskiego i ludzkiego Rodu, tak Przyrodę postrzegamy jako Pramatkę, która nieustannie krami nas i żywi.

Prawdą jest też, że Przyroda poddaje się człowiekowi, jako reprezentantowi Boga. Stan Przyrody zawsze odzwierciedla stan ludzkości. Oto kilka przykładów. Kondycja roślinności na Ziemi odpowiada kondycji ludzkich włosów na ciele. W czasach, gdy ludzkość szczęśliwie i dostatnio żyła wśród lasów, w pierwotnej, boskiej kulturze – włosy na ciele rosły zupełnie swobodnie. Wraz z rozwojem rolnictwa, ogrodnictwa i budownictwa rozpoczęło się karczowanie lasów i ścinanie drzew. Wtedy też ludzie zaczęli coraz częściej skracać włosy. Mężczyźni przycinali brody, by nie przeszkadzały w pracy, w walce, w codziennych zajęciach. Sytuacja ta zaostrzyła się drastycznie po zaprowadzeniu chrześcijaństwa i związanego z nim ustroju feudalnego. Połacie lasów zmniejszyły się znacznie. Mężczyznom ścięto włosy na krótko, wzorem mody z Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiaj dziko rosnących lasów mamy coraz mniej – w Europie nie znajdziemy ich prawie w ogóle. Drzewa wycina się masowo w bardzo młodym wieku, stare okazy to rzadkość. Praktycznie wszystkie drzewa i krzewy podlegają przycinaniu. Trawę kosi się krótko, przy samym gruncie. Porównajmy to z powszechnym dziś goleniem się do skóry czy na kilka milimetrów, z nawykami depilacji, usuwania włosów łonowych i pod pachami. Nawet większość kobiet, prędzej czy później, kaleczy się w imię wygody nosząc krótką fryzurę. I podobnie, jak włosy, tak rośliny traktuje się mnóstwem chemikaliów. Ludzie, którzy pozwalają sobie zarastać „na dziko” – chronią dziką przyrodę. W zanieczyszczeniu środowiska odbija się zanieczyszczenie ludzkiego organizmu. Smog – obraz mętnej, nieprzytomnej świadomości. Brutalna, przemysłowa eksploatacja Przyrody odpowiada destruktywnemu podejściu współczesnego człowieka do ciała – nadużywania i wyczerpywania go dla przyjemności, przejadania się, zapracowywania, przemęczania.

Ciało jest przeto częścią Przyrody, a jednocześnie siedzibą Ducha – części Boga. W naturalnym, boskim porządku ciało i materia poddaje się Duchowi, jest wszakże jego emanacją. Nasze ciała stanowią obraz naszego Ducha: jeśli ciało pozostaje w jedności i harmonii z Duchem, cechuje je zdrowie, piękno, siła – i długowieczność, nieśmiertelność. Duch bowiem nie zna śmierci i żyje wiecznie. Śmierć jest wynikiem odcięcia, oderwania ciała od Ducha, skutkiem rozdwojenia i rozgraniczenia tego, co boskie i co ludzkie (sacrum i profanum). Owo rozgraniczenie to iluzja i kłamstwo, które najlepszy nośnik znalazło w chrześcijańskiej katechizacji i związanym z nią upodleniem, profanacją ciała i człowieka. W XX w. nastąpiła pozorna likwidacja tego dualizmu – poprzez unicestwienie sfery sacrum i redukcję człowieka do istoty plebejskiej i materialistycznej. Dawni Słowianie nie znali tych łacińskich oszustw – całe ich życie było święte: wzniosłe, a zarazem radosne i piękne.

Wywodzimy się w prostej linii od Boskiego Rodu (Asów). Bogami są też ciała niebieskie. Ciało niebiańskie – to kolejny etap duchowej ewolucji po ciele ludzkim. Gwiazdy i planety to potężne, boskie świadomości, które niegdyś, tak jak my teraz, doświadczały w ciałach człowieczych. Kiedy nocą oglądamy niebo pełne gwiazd, widzimy na nim Bogów – naszych Przodków. W kosmosie również dokonuje się taniec życia – siły męskiej i żeńskiej. Żeński aspekt stanowi tu przestrzeń kosmiczna, która stwarza warunki do działania sile męskiej – światłu. Światło natomiast, pod postacią gwiazd, słońc – organizuje życie w kosmosie. Skoncentrowana żeńska siła w formie materialnych planet poddaje się Słońcu. Słońce zapładnia Ziemię, która nieustannie rodzi nowe życie.

Nasi kosmiczni rodzice, Bogowie i Boginie, czuwają nad nami, dziećmi Bogów – dorastającymi Bogami i Boginiami, w doskonały sposób wspomagając nasz rozwój. I my dosięgniemy w przyszłości Ich poziomu. Tu, na Ziemi, przejawiamy się jako mężczyźni i żeńczyny. W normalnych, zdrowych, słowiańskich, aryjskich relacjach – mężczyzna stanowi element aktywny, działający, decyzyjny. Jako reprezentant męskiej, boskiej siły Rodu – siły ewolucji – prowadzi całą rodzinę ku Bogu. Żeńczyna, wybierając ukochanego, zgadza się z jego celem życiowym, wizją przyszłości, przyjmuje ustalony przez niego porządek. Razem współtworzą przestrzeń miłości, w której wzrasta i rozwija się życie, świadomość. Mężczyzna jest twórcą, który działa, żeńczyna zaś stanowi natchnienie jego wielkich czynów. Mężczyzna idzie naprzód, dalej, wyżej, pnie się wraz z bliskimi po spirali duchowej ewolucji – ku niebu, ku Bogom. Bada, poszukuje, odkrywa – tak przejawia się jego boska ekspansywność. Tworzy coraz to nowe, coraz doskonalsze struktury, które żeńczyna potwierdza swoim podziwem i zachwytem. Wiernie i ufnie podąża za mężem. Na subtelnych płaszczyznach energetycznych inspiruje ona, a następnie wypełnia i podtrzymuje to, co buduje mężczyzna. Podobnie jak Matka Ziemia i przestrzeń kosmiczna – stwarza pełne miłości środowisko, w którym mężczyzna może działać, a Ród rozwijać się. Jest przeto żeńczyna odpowiedzialna za energię w rodzinie, od niej ona zależy. Mężczyzna natomiast odpowiada za duchowe prowadzenie rodziny. Zaczyna się ono już w momencie zapłodnienia; bowiem tak, jak żeńczyna rodzi ciało dziecka, tak ojciec rodzi jego ducha.

Nie istnieje w aryjskich relacjach coś takiego, jak odpowiedzialność materialna, a jest to jedynie naleciałość narzucona nam przez istoty, które mierzą wszystko stanem posiadania. W naszym naturalnym środowisku – Przyrodzie, nie ma stosunku posiadania, nie ma majątku. Jest jedynie bogactwo darów bożych rodzonych przez Matkę Ziemię, z których czerpać możemy do woli. Nie ma więc zatem i jakichkolwiek bytowych trosk. Ale i we współczesnej, zdegenerowanej cywilizacji pojęcie „odpowiedzialności materialnej” zakrawa na całkowite nieporozumienie, stanowi wyraz mentalności materialistycznej. Mężczyzna odpowiada za rodzinę duchowo, żeńczyna energetycznie. Jeśli rodzina uporządkowana jest duchowo i chroniona energetycznie mocą miłości, wszelkie jej potrzeby materialne zaspokajane są aż w nadmiarze. Wszystko bowiem z ducha i energii pochodzi. Wychodząc z założenia o odpowiedzialności materialnej odwracamy boski porządek i przyjmujemy porządek demoniczny. Prowadzi to do nieszczęścia współczesnych rodzin i upadku społeczeństwa.

Prowadzenie Rodu to rola wychowawcza. To przekazywanie potomstwu fundamentów duchowych i etycznych, nauka sprawiedliwości. Rolą mamy jest natomiast – kochać. Obdarzać miłością męża i dzieci. Odpowiada to uwarunkowaniom psychiki żeńskiej opartej o spontaniczność i symetrię (obie półkule mózgu pracują jednocześnie). To radość z bycia, doświadczania tu i teraz. Psychika męska opiera się o badanie i poszukiwanie: docieranie do przyczyn, przewidywanie skutków. To nie tylko „tu i teraz”, to także przeszłość i przyszłość. To również tworzenie nowego, nieznanego. Te cechy predestynują mężczyznę do roli głowy rodziny, przywódcy, wychowawcy. Mężczyzna stawia więc sobie za cel poznanie: samopoznanie i poznanie Boga. To cel najwyższy, ku któremu wiedzie żonę i potomnych.

Żdan Borod